Smart plattform för starkare kundrelationer

Vägen till uppnådda affärsmål, ökad försäljning, tillväxt och lönsamhet går genom kunders lojalitet. Brilliant gör det enkelt att få full koll på kundernas upplevelse. Testa vår plattform för kundundersökningar.

En helhetsbild av kundupplevelsen

Mät det som har störst betydelse för er verksamhet, så visualiserar och omvandlar Brilliants plattform kundfeedbacken till insikter och beslutsunderlag som hjälper er att stärka kundupplevelsen.

kundrelation

Varför göra en kundrelationsundersökning?

kundrelation

Vägen till uppnådda affärsmål, ökad försäljning, tillväxt och lönsamhet går genom kunders lojalitet.

Kundlojalitet är ytterst beroende av hur nöjda kunderna är med olika delar av kundrelationen, så som exempelvis service, produkter och tjänster som organisationen tillhandahåller. I Brilliants kundrelationsundersökning täcks bland annat följande aspekter:

 • Kundbehov: Identifiera behov, preferenser och förväntningar för att kunna fokusera på rätt saker i att skapa goda kundupplevelser
 • Nöjdhet och lojalitet: Nöjda kunder är mer benägna att stanna kvar och rekommendera organisationen till andra
 • Förebygga kundavhopp: Upptäcka varningssignaler för kundavhopp (churn) i ett tidigt skede och agera snabbt för att reducera risken att tappa kunden
 • Bygga långsiktiga relationer: Skapa förtroende genom att följa upp och vara lyhörda för era kunders feedback och åsikter

Testa vår plattform

Upplev hur Brilliants plattform visualiserar och omvandlar kundfeedbacken till insikter och beslutsunderlag som hjälper er att stärka kundupplevelsen.

Det här hittar du i vår plattform

Smart summering

Dashboard

Brilliant AI analyserar resultat på samtliga frågor och kommentarer, läser av tonalitet och hittar drivkrafter för NPS – allt visualiserat i en dashboard.

Vad kunderna pratar om

Textanalys

I Brilliants plattform används AI för att analysera textdata, identifiera och kategorisera huvudämnen som diskuteras i kommentarerna.

Hur kunderna känner

Sentimentanalys

Med hjälp av AI utvärderar vi sentimentet associerat med varje ämne, vilket ger en överblick över hur kunderna känner för olika aspekter av kundupplevelsen.

Agera

Close the loop

Säkerställer möjligheten att arbeta proaktivt, följa upp och vidta relevanta åtgärder när det spelar som störst roll för era kunder.

Se våra planer för kundundersökningar

Varför göra kundrelationsundersökningar med oss på Brilliant?

Erfarenhet och expertis

Kunskap

I mer än 25 år har vi levererat resultat till våra kunder, med hjälp av kompetens och erfarenhet i kombination med vetenskaplig metod och en smart plattform.

Allt på ett ställe

Smart plattform

Få en samlad bild av kundernas upplevelse genom hela kundresan på ett och samma ställe. Dashboard 1 klick bort och möjligheter till djupgående analyser.

Driv förändring

Rätt insikter

Mät det som har störst betydelse för er verksamhet. Organisationer som har mätt sin kundupplevelse med Brilliant under 4 år eller mer har i snitt ökat sin kundlojalitet med 33 procentenheter!

 

Uppföljning

Agera

Vi omvandlar kundernas feedback till insikter och beslutsunderlag som engagerar hela organisationen i ert förbättringsarbete.

Vill du se Brilliants plattform för kundrelationsundersökningar live?

Upplev hur vi samlar in och visualiserar data för att skapa bättre kundupplevelser, reducera churn och öka tillväxt och lönsamhet.

medarbetarundersokning-fragor

Läs mer om kundupplevelse

Vi gör det enkelt att mäta kundupplevelsen

AI

Smart teknik som sparar dig tid

Brilliant använder AI för att analysera och strukturera stora mängder textdata. Detta reducerar behovet av tidkrävande analyser och låter er fokusera på värdeskapande aktiviteter.

Kundnöjdhet & lojalitet

Net Promoter Score (NPS)

Arbeta strategiskt med Net Promoter Score för att skapa och behålla nöjda kunder och reducera risken tappa kunder. NPS är ett effektivt sätt att mäta kundlojalitet genom att ställa frågan: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?

Vill du se Brilliants plattform för kundrelationsundersökningar live?

Det finns såklart en massa annat vi inte kan leva utan heller

 • Enkelt att komma igång – engagerat team i ryggen!
 • Tips, guider och hjälpcenter direkt i plattformen
 • Baserat på vetenskaplig metod och metaanalyser
 • Färdiga förslag på frågor och kompletta mätningar
 • Skapa och komplettera med egna frågor
 • Nå ut till era kunder via epost
 • Inkludera variabler för exempelvis kundsegment, geografi eller roll
 • Smarta analysfunktioner för att visualisera områden med störst strategiskt värde
 • Korrelationsanalyser kring NPS för att identifiera drivkrafter
 • Exportera sammanfattningar och rapporter i PowerPoint
 • Data uppdateras i realtid och ger er möjlighet att agera direkt
 • Close the loop som möjliggör strukturerad återkoppling och översikt över kundfeedback

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev