Likabehandling

Att säkerställa organisationens medarbetare mår bra på jobbet är en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa tillväxt. En arbetsmiljö där det förekommer kränkande särbehandling är en dålig arbetsmiljö. Med Brilliants likabehandlingsmodul får ni översikt och kan proaktivt jobba med organisationens likabehandling och inkludering.

Arbetsgivare har, enligt lag, ansvar att förebygga kränkande särbehandling. ­­­
Som arbetsgivare är det således kritiskt att arbeta proaktivt med dessa frågor.

Likabehandlingsmodul

Dålig arbetsmiljö kan signaleras i en organisation på olika vis. Det kan uppenbara sig som svårigheter att samarbeta, ökad sjukfrånvaro, konflikter eller genom en jargong som upplevs obekväm och svår att ifrågasätta. Problemen kan vara spridda i organisationen men också förekomma väldigt isolerat. Genom att mäta upplevelsen kring likabehandling kan organisationens nolltolerans mot kränkande särbehandling befästas.

Brilliants likabehandlingsmodul ger er:

→ En egen vy för HR som ger möjlighet att ställa frågor av känsligare karaktär för att kartlägga och arbeta proaktivt

→ Fakta som säkrar att ingen medarbetare upplever kränkande särbehandling

→ Översikt och ett kvitto på att ni är en inkluderande arbetsgivare

Ställ frågor om bland annat:

→ Lika möjligheter och skyldigheter

→ Hur jargongen i organisationen upplevs

→ Kränkande särbehandling

→ Diskriminiering utifrån de sju diskriminieringsgrunderna

→ Om medarbetarna vet vem de ska vända sig till när man vittnar eller upplever kränkande särbehandling

→ Om man anmält händelsen och om anmälan lett till åtgärd

Genom att arbeta med dessa frågor proaktivt kan sjukskrivningar och personalomsättning undvikas och välmående och effektivitet gynnas. Vidare är det ett steg mot en mer jämställd organisation – något som attraherar medarbetare och är en viktig del av att stärka ert  employer brand.

Läs mer om diskrimineringslagen här.

Vill du veta mer? 

Vi hjälper dig att komma igång med att mäta likabehandling i er organisation.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev