Strategiska workshops

Få ut maximal effekt av er medarbetarundersökning. Genom strategisk rådgivning tydliggörs vilka satsningar ni bör göra på organisationsnivå.

Få hjälp att prioritera rätt saker för att uppnå önskade affärsmål

För att uppnå en faktisk förändring efter genomförd medarbetarundersökning gäller det att agera på rätt data. Brilliants lösning för medarbetarundersökningar innehåller rekommendationer på hur ni som organisation, både på team- och bolagsnivå, bör agera för att uppnå positiva förändringar. Men ibland behövs ytterligare hjälp för att säkerställa att ni mäter och agerar på data som bidrar till era affärsmål. Därför erbjuder vi strategisk rådgivning – både på HR- och VD/ledningsgruppsnivå.

För ledningsgruppen

I den strategiska rådgivningen för ledningsgruppen utgår vi från hela organisationens medarbetarundersökningsresultat vilket ger er underlag att fatta beslut om vad som ska satsas på kommande år.

Rådgivningen behandlar följande delar:

 • Ger överblick och en långsiktigt övergripande organisationsplan
 • Välj och prioritera rätt insatser
 • Vilket värde har det att arbeta med resultatet?
 • Reflektion och dialog kring engagemangsindex
 • Stöd i val av fokusområden baserat på rekommendationer från ledningspresentationen
 • Reflektion kring detaljrapporten på organisationsnivå
 • Val av fokusområden och frågor
 • Nuläge/önskat läge/handlingsplan och prioriteringar

För HR-avdelningen

I den strategiska rådgivningen för er HR-avdelning går vi ett steg djupare och ser över organisationsstrukturen mer i detalj – detta för att identifiera både nyckelfunktioner och riskområden.

Vi identifierar bland annat.

 • Vilka är era nyckelchefer?
 • Vilka grupper är av särskild vikt för bolaget?
 • Vad har ni för nyckelbeteenden?
 • Utvecklingsfrågor
 • Kundupplevelsen

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev