Smart uppföljande puls

Att veta vad man ska börja agera på när man gjort en undersökning på sina medarbetare är inte helt enkelt. Därför har Brilliant en inbyggd smart funktion, som ger varje chef tre rekommenderade fokusområden.

Brilliant kontakt

Smart uppföljande puls

Dessa fokusområden baserar sig på Brilliants metod i kombination med inbyggda statiska korrelationer och gruppens resultat. Varje arbetsgrupp kan sen enkelt skapa en handlingsplan direkt i plattformen, för att börja agera på resultatet. Plattformen guidar gruppen genom processen utifrån OBM – Organizational Behavior Management.

För att säkra att dessa fokusområden utvecklas åt rätt håll kan man enkelt skicka ut en smart uppföljande puls. Denna puls skickar ut rätt frågor till rätt grupp och gör det därmed lätt att följa utvecklingen i organisationen. 

Lättanvänd lösning som ger insikter och stöd i vad man ska agera på

Brilliant Employee är en webbaserad lösning som är enkel att använda. Genom att låta era medarbetare och chefer ge feedback på vad de tycker fungerar bra, och inom vilka områden man ser förbättringspotential, får chefer och HR ett databaserat beslutsunderlag att agera utifrån.

Steg 1.

Undersök

  • Lättanvänd och intuitiv webbaserad lösning
  • Obegränsat antal mätningar
  • Validerade frågor och index som utvärderar avgörande områden

Steg 2.

Få insikt

  • Metod- och datadrivna insikter
  • Smarta rekommendationer
  • Intern jämförelse
  • Jämför med andra organisationer

Steg 3.

Agera

  • Stöd i VAD man ska agera på
  • Stöd i HUR man ska agera för att driva förändring
  • Övergripande översikt över pågående initiativ

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev