Facilitering av resultat i medarbetarundersökningen

Säkerställ att ni får maximalt ut av medarbetarundersökningen med vägledning av våra erfarna organisationsutvecklare.

Identifiera nuläge, önskat läge och agera på handlingsplanen

Har ni precis genomfört en medarbetarundersökning och fått ett resultat som kanske inte speglar ert önskade arbetsklimat i just ditt team? Våra organisationsutvecklare hjälper grupper att identifiera de viktigaste frågorna, sätta upp ett nuläge, önskat läge och skriva en handlingsplan på beteendenivå. Med syfte att vidareutveckla resultat och grupputveckling, öka samsyn och samarbete och att finna bästa vägen framåt mot er affärsplan.

Faciliteringen innehåller bland annat:

  • Uppstartsmöte med dig som chef för bakgrund
  • Facilitering av era gruppmöten med syfte att leda, utmana och prioritera det som är viktigast för gruppen
  • Skapa handlingsplan på beteendenivå i syfte att driva utveckling
  • Sammanfattning och uppföljning

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev