Attraktiv arbetsgivare - eNPS

Att vara en attraktiv arbetsgivare – en arbetsgivare som attraherar och behåller talanger, där medarbetare mår bra och har kul, och dessutom levererar på sina mål? Detta är något som många organisationer arbetar hårt för att uppnå.

Att vara en attraktiv arbetsgivare

Brilliant vet vad som är viktigt för att lyckas med detta, och stöttar våra kunder i att både utvärdera och utveckla organisationer. I korthet kan man säga att om man som organisation har en stark ledning, med tydligt mål och vision, och som lyckas ingjuta förtroende i sina medarbetare har man goda förutsättningar. Har man dessutom riktigt bra ledare, som ser till att ge sina medarbetare de bästa förutsättningar att lyckas med sitt arbete, och som återkopplar, stöttar och inspirerar är man ännu ett steg närmare.

För att utvärdera om man är en attraktiv arbetsgivare brukar man använda Employee Net Promoter Score, eNPS. Här får anställda besvara frågan om man vill rekommendera sin arbetsgivare. eNPS är ett standardiserat mått, vilket möjliggör att kunna jämföra sig mot andra organisationer inom samma bransch.

Lättanvänd lösning som ger insikter och stöd i vad man ska agera på

Brilliant Employee är en webbaserad lösning som är enkel att använda. Genom att låta era medarbetare och chefer ge feedback på vad de tycker fungerar bra, och inom vilka områden man ser förbättringspotential, får chefer och HR ett databaserat beslutsunderlag att agera utifrån.

Steg 1.

Undersök

  • Lättanvänd och intuitiv webbaserad lösning
  • Obegränsat antal mätningar
  • Validerade frågor och index som utvärderar avgörande områden

Steg 2.

Få insikt

  • Metod- och datadrivna insikter
  • Smarta rekommendationer
  • Intern jämförelse
  • Jämför med andra organisationer

Steg 3.

Agera

  • Stöd i VAD man ska agera på
  • Stöd i HUR man ska agera för att driva förändring
  • Övergripande översikt över pågående initiativ

Läs våra blogginlägg som relaterar till eNPS

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev