From good to Brilliant

Hur håller ni engagemanget vid liv när ni redan har höga resultat? Brilliants organisationsutvecklare hjälper er att skapa rätt förutsättningar för att utveckla och höja engagemanget ytterligare.

Vilken effekt får ledarskapsutbildningen

Så håller du engagemanget vid liv

Medarbetarundersökning|

Hur ska vi få våra medarbetare att hålla engagemanget vid liv när vi redan har höga resultat? Hur ska medarbetarna kunna motiveras och fortsätta att leverera på uppdraget? Vad kan vi lära oss av andra ”High Performing Companies?” Och vad händer med kundernas upplevelse när medarbetarnas engagemang tryter?

Detta är frågor som många av våra högpresterande kunder ställer sig. För att hjälpa er att navigera i det snabbföränderliga arbetsklimat som råder erbjuder Brilliants organisationsutvecklare sin spetskompetens kring att coacha er i ett skapa rätt förutsättningar för ett högt engagemang.

Workshopen fokuserar bland annat på:

  • Varför är engagemang så viktigt?
  • Hur påverkas era kunder och ert affärsresultat när engagemanget tryter?
  • Konkreta verktyg för hur ni kan behålla engagemanget trots rådande omständigheter
  • Vad behöver cheferna göra för att höja engagemanget hos medarbetarna?
  • Vi utgår från chefernas och medarbetarnas drivkrafter för engagemang
  • Vilka nyckelbeteenden finns idag hos ledare och medarbetare och vilka problembeteenden behöver släckas?
  • Vad upplever era kunder?
  • Hur tar ni nästa steg?

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev