Kund­referenser

Vi på HSB Stockholm jobbar mycket med resultatkedjan och vi ville få ett bättre verktyg för att förstå hur ledarskapet hänger samman med medarbetarnas engagemang, kundlojalitet och hur detta i sin tur påverkar lönsamheten – och framför allt hur vi kan arbeta för att få till en riktig förändring! Tack vare Brilliants flexibla och tydliga lösningar har vi fått hjälp att analysera och fördjupa denna förståelse och även agera och driva förändring internt.

Sofie Roy, vice VD och Affärsområdeschef Förvaltning, HSB Stockholm

Vi införde Brilliant under hösten 2020 och från att ha famlat i blindo så kunde vi nu följa kunden på ett helt fantastiskt sätt. Vi har kunnat ta alla våra gissningar, all vår magkänsla, och istället sätta ord och siffror på hur det egentligen, på riktigt, ligger till. Vi la snabbt upp mät-mål kopplat till det vi fick fram i Brilliant, inte bara på EA Sverige nivå, utan på koncern-nivå där vi har mål på NKI och Engagemang i samtalen. Dessa följer företaget upp på kvartalsnivå och är ett av de viktigaste mätverktyg vi har på företaget.

Emma Lundgren, Kundservicechef, Euro Accident

För oss inom Kontakt Linköping är det en självklarhet att nyttja så relevant och färsk fakta som möjligt för att stödja vår utveckling och våra val av prioritering. Med ett brett uppdrag, många behov och begränsade resurser är det viktigt att vi gör vårt yttersta för att få bästa möjliga effekt  av varje skattekrona som används. Brilliant hjälper oss i vår resa att ständigt förbättra oss och nå våra mål.”

Martin Liabäck, Contact Center Manager, Linköpings kommun

Om man upplever att en kundupplevelse inte håller måttet eller har gått ner, finns svaren med största sannolikhet i en medarbetarundersökning. Man kan inte ha höga kundsiffror långsiktigt om inte medarbetarna är nöjda – det säger sig självt.

Sara Öster, Rådgivningschef, Lärarförsäkringar

Läs kundcase

Brilliants undersökning ger oss en tydlig bild av ledarskapets nuläge och hjälper oss mäta effekten av våra ledarutvecklingsinsatser. Med ett skräddarsytt ledarindex mäter vi rätt saker.

Ylva Nyberg, Performance and Talent Manager, Preem.

Det vi fastnade för var Brilliants engagemangsmodell som passade oss perfekt. Vi har mycket energi i organisationen men vi behöver också mäta tydligheten.

Samir Törnblad, Talent Manager, TV4.

Läs kundcase

Till skillnad från många andra affärsdrivande företag sker ingen merförsäljning i vår Kundtjänst, men det minskar inte kraven på att alla ska vara så nöjda som möjligt med Systembolagets Kundtjänst. Via Brilliant Navigator håller vi oss alerta och får ett kvitto i realtid på hur väl vi lyckas möta kunden.

Maria Bergnäs, ansvarig kundrelationer, Systembolaget.

Med Brilliant får vi ett kvitto i realtid på hur väl Intrum hanterar ärenden med tanke på nyckelfaktorer som engagemang, kunskap och förmåga att hjälpa den som är skuldsatt. Hade vi inte haft Brilliant Navigator så hade vi troligen bara kört enskilda insatser ett par gånger om året.

Josefin Tifelt, Operations Manager, Intrum.

Det gäller att hitta bra personer för alla platser så att vi kan leverera bra kundupplevelser. Medarbetarna bygger sin egen kultur och älskar uppföljning och mätningar. Uppföljningen av kundmötet med hjälp av Brilliant Navigator har blivit en del av den nya kulturen.

Rune Bertelsen, chef för kundcenter, SpareBank.

Länsförsäkringar Skåne vill att bra service ska vara den röda tråden i alla tänkbara kundmöten med bolaget. Därför får kunderna tycka till om mötet med försäkringsbolaget oavsett hur och var det sker. Hjälpen på vägen heter Brilliant Navigator. Med hjälp av de olika undersökningsmodulerna har man koll vad kunderna tycker om Länsförsäkringar Skåne oavsett kontaktkanal.

Joacim Lundberg, kundanalytiker, Länsförsäkringar Skåne.

Det jag tycker bäst om med verktyget är att det är en sån tydlig process, som med lätthet möjliggör för en god dialog kring förbättringsåtgärder på gruppnivå.

Sandra Gustavsson, HR-ansvarig, Almi.

Vi har använt oss av Brilliant under flera år och är mycket nöjda med vårt samarbete. Brilliant är flexibla och lyhörda samtidigt som de levererar snabb service till oss som kund.

Caroline Nikander, Head of People & Performance, Academic Work.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev