Kund­referenser

På Länsförsäkringar Stockholm tror vi verkligen på att resan börjar på hemmaplan och att våra medarbetares engagemang är avgörande för att få till enastående kundmöten. Därför har vi ett behov av att jobba med och mäta både kund och medarbetarupplevelsen. I Brilliants verktyg har vi både mätning, grund för dialog och slutligen genom resultaten en förståelse för det som fungerar och det som behöver utvecklas hos oss. Det hjälper oss att vara fokuserade och ständigt arbeta med kund och medarbetarupplevelsen på ett systematiskt sätt. Det bästa med Brilliants plattform är användarvänligheten och tydligheten med de olika indexområden, fokusrapporter som varje team får och det tillgängliga språket. Det är lätt att använda i vardagen vilket är avgörande för att verkligen använda det.

Baharan Hellström, Chef HR, Länsförsäkringar Stockholm

HSB

Vi på HSB Stockholm jobbar mycket med resultatkedjan och vi ville få ett bättre verktyg för att förstå hur ledarskapet hänger samman med medarbetarnas engagemang, kundlojalitet och hur detta i sin tur påverkar lönsamheten – och framför allt hur vi kan arbeta för att få till en riktig förändring! Tack vare Brilliants flexibla och tydliga lösningar har vi fått hjälp att analysera och fördjupa denna förståelse och även agera och driva förändring internt.

Sofie Roy, vice VD och Affärsområdeschef Förvaltning, HSB Stockholm

Vi införde Brilliant under hösten 2020 och från att ha famlat i blindo så kunde vi nu följa kunden på ett helt fantastiskt sätt. Vi har kunnat ta alla våra gissningar, all vår magkänsla, och istället sätta ord och siffror på hur det egentligen, på riktigt, ligger till. Vi la snabbt upp mät-mål kopplat till det vi fick fram i Brilliant, inte bara på EA Sverige nivå, utan på koncern-nivå där vi har mål på NKI och Engagemang i samtalen. Dessa följer företaget upp på kvartalsnivå och är ett av de viktigaste mätverktyg vi har på företaget.

Emma Lundgren, Kundservicechef, Euro Accident

För oss inom Kontakt Linköping är det en självklarhet att nyttja så relevant och färsk fakta som möjligt för att stödja vår utveckling och våra val av prioritering. Med ett brett uppdrag, många behov och begränsade resurser är det viktigt att vi gör vårt yttersta för att få bästa möjliga effekt  av varje skattekrona som används. Brilliant hjälper oss i vår resa att ständigt förbättra oss och nå våra mål.”

Martin Liabäck, Contact Center Manager, Linköpings kommun

Om man upplever att en kundupplevelse inte håller måttet eller har gått ner, finns svaren med största sannolikhet i en medarbetarundersökning. Man kan inte ha höga kundsiffror långsiktigt om inte medarbetarna är nöjda – det säger sig självt.

Sara Öster, Rådgivningschef, Lärarförsäkringar

Läs kundcase

Till skillnad från många andra affärsdrivande företag sker ingen merförsäljning i vår Kundtjänst, men det minskar inte kraven på att alla ska vara så nöjda som möjligt med Systembolagets Kundtjänst. Via Brilliant Navigator håller vi oss alerta och får ett kvitto i realtid på hur väl vi lyckas möta kunden.

Maria Bergnäs, ansvarig kundrelationer, Systembolaget.

Brilliants undersökning ger oss en tydlig bild av ledarskapets nuläge och hjälper oss mäta effekten av våra ledarutvecklingsinsatser. Med ett skräddarsytt ledarindex mäter vi rätt saker.

Ylva Nyberg, Performance and Talent Manager, Preem.

Med Brilliant får vi ett kvitto i realtid på hur väl Intrum hanterar ärenden med tanke på nyckelfaktorer som engagemang, kunskap och förmåga att hjälpa den som är skuldsatt. Hade vi inte haft Brilliant Navigator så hade vi troligen bara kört enskilda insatser ett par gånger om året.

Josefin Tifelt, Operations Manager, Intrum.

Länsförsäkringar Skåne vill att bra service ska vara den röda tråden i alla tänkbara kundmöten med bolaget. Därför får kunderna tycka till om mötet med försäkringsbolaget oavsett hur och var det sker. Hjälpen på vägen heter Brilliant Navigator. Med hjälp av de olika undersökningsmodulerna har man koll vad kunderna tycker om Länsförsäkringar Skåne oavsett kontaktkanal.

Joacim Lundberg, kundanalytiker, Länsförsäkringar Skåne.

Det jag tycker bäst om med verktyget är att det är en sån tydlig process, som med lätthet möjliggör för en god dialog kring förbättringsåtgärder på gruppnivå.

Sandra Gustavsson, HR-ansvarig, Almi.

Vi samarbetar med Brilliant för deras gedigna och internationella erfarenhet, deras metod och verktyg för både undersökning och uppföljning samt dedikerade och serviceinriktade konsultteam.

Eva Ulvöy, HR Manager, Haglöfs.

Brilliant har en tydlig rapportstruktur och uppföljningsprocess som underlättar för både chefer och medarbetare. De är flexibla, kunniga och ger ett bra stöd för att bygga en arbetsplats som gör att vi mår bra och utvecklas vilket i sin tur leder till att vi når våra affärsmässiga mål.

Martin Sundvall, VD, Åke Sundvall Byggnads AB

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev