Kund­referenser

Bergendal

Vi har i många år systematiskt arbetat mot målet att bli en av branschens bästa arbetsplatser. Och ett av våra viktigaste kärnvärden är att allt ska göras ”på riktigt”. När vi kom i kontakt med Brilliant kände vi att vi hittade en samarbetspartner som både levde upp till vårt viktigaste kärnvärde och skulle hjälpa oss att nå vårt mål som en attraktiv arbetsplats.

Brilliants proffsiga och engagerade medarbetare i kombination med en bra digital plattform gav, och ger, oss en utmärkt samarbetspartner i arbetet med att skapa engagemang inom vårt företag. Att ha ett högt engagemang bland våra medarbetare är strategiskt viktigt för oss som ett företag inom besöksnäringen där engagemanget bland våra medarbetare avgör vår framgång på marknaden.

Key Dolk, CEO, Bergendal

Brilliant är lätta att samarbeta med och era medarbetare är hjälpsamma och väldigt kunniga inom området. Det är skönt att kunna ha er som professionellt stöd. Jag tycker även om den metodik som er workshop vilar på. Den har effekt. Uppskattar även analysmöjligheterna som portalen stödjer. Er support är oerhört värdefull och också en av anledningarna till att vi valde Brilliant som leverantör.

Anneli Larsson, HR-chef, Collectum

Nynas

Vi har använt Brilliant sedan 2004, och sett märkbara resultat när vi arbetat långsiktigt med ledarskaps- och medarbetarengagemang! Brilliant har blivit ett verktyg som används aktivt av chefer och medarbetare och vi ser hur viktigt det är med uppföljning – både att genomföra workshops kring resultatet, mäta framsteg samt att följa upp arbetet med att genomföra de actions som framkommit i workshoparna.

Mirja Raukas Lind, Project Leader HR, Nynas

Vi på Svensk Handel är övertygade om att det är våra kompetenta medarbetare som skapar och möjliggör vår framgång. Brilliant är ett viktigt verktyg i vår resa att ständigt utveckla oss, där Brilliant stöttar oss genom hela resan, från att leverera insiktsfull data om vad som driver engagemang till att identifiera områden för förbättring.

Fredrika Rothoff, HR chef, Svensk Handel

För oss på Skellefteå Kraft är vi oerhört måna om att kunderna ska få en excellent service. Vi jobbar hela tiden för att förbättra våra processer och rutiner inom alla våra kanaler ända från kundbemötandet hos alla medarbetare som möter kund och genom hela kedjan. Brilliant är ett fantastiskt bra verktyg för oss i att lyckas med detta, då våra medarbetare aktivt själva enkelt kan följa upp kundfeedback och sätta mål för personlig utveckling på våra coachsamtal. Vi hjälps åt i hela företaget och utnyttjar kraften av varje medarbetare för att göra det bästa för kunden.

Angela Hägglund, Kundservicechef, Skellefteå Kraft

Samarbetet med Brilliant har verkligen utvecklat Riksbyggens kundservice på flera olika sätt. Mätningarna har på ett betydande sätt förbättrat kundupplevelsen. Vi ser detta genom att vi för varje år har lyckats förbättra resultaten. Vi arbetar nu mer aktivt med rotorsaker för att fortsätta ytterligare att utveckla kundupplevelsen. För ledare och medarbetare i kundservice är mätningarna en central del i coaching-metodiken. Vi ser i resultaten mer engagerade och delaktiga medarbetare som tar stort ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling.

Mikael Gustafsson, Kundservicechef, Riksbyggen

Unionen

Innan vi inledde samarbetet med Brilliant 2017 hade vi begränsad kunskap om vad våra medlemmar tyckte om oss. Tack vare insikterna via Brilliant justerade vi vår styrning, där medlemsupplevelsen numera är vårt viktigaste nyckeltal. Att jobba löpande med att utveckla verksamheten på organisatorisk och individuell nivå är idag etablerade arbetssätt, som medlyssning och feedback mellan chef och medarbetare med Brilliants plattform som stöd i coachningen. Via Brilliant har vi tillgång till benchmark vilket hjälper oss i att fortsätta utveckla verksamheten i jämförelse med andra.

Anna Nyback, Enhetschef, Unionens Rådgivning

oresund kraft

Brilliant är ett verktyg som ger oss flera olika möjligheter i vårt arbete. Genom att få direkt återkoppling och feedback från kunderna kan vi arbeta med vårt kundinsiktarbete inom organisationen, så vi framåt kan säkerställa att våra produkter, tjänster och service matchar kundernas förväntansbild. Vi kan dessutom på ett smidigt sätt visualisera våra mål och resultat som gör det både enkelt och roligt att följa upp och arbeta vidare med. Brilliants plattform hjälper oss helt enkelt att hålla koll på kunderna och deras upplevelse. 

Daniella Ekström, Enhetschef Kundcenter, Öresundskraft

På Länsförsäkringar Stockholm tror vi verkligen på att resan börjar på hemmaplan och att våra medarbetares engagemang är avgörande för att få till enastående kundmöten. Därför har vi ett behov av att jobba med och mäta både kund och medarbetarupplevelsen. I Brilliants verktyg har vi både mätning, grund för dialog och slutligen genom resultaten en förståelse för det som fungerar och det som behöver utvecklas hos oss. Det hjälper oss att vara fokuserade och ständigt arbeta med kund och medarbetarupplevelsen på ett systematiskt sätt. Det bästa med Brilliants plattform är användarvänligheten och tydligheten med de olika indexområden, fokusrapporter som varje team får och det tillgängliga språket. Det är lätt att använda i vardagen vilket är avgörande för att verkligen använda det.

Baharan Hellström, Chef HR, Länsförsäkringar Stockholm

Vi införde Brilliant under hösten 2020 och från att ha famlat i blindo så kunde vi nu följa kunden på ett helt fantastiskt sätt. Vi har kunnat ta alla våra gissningar, all vår magkänsla, och istället sätta ord och siffror på hur det egentligen, på riktigt, ligger till. Vi lade snabbt upp mät-mål kopplat till det vi fick fram i Brilliants plattform, inte bara på Euro Accident Sverige nivå, utan på koncern-nivå där vi har mål på NKI och Engagemang i samtalen. Dessa mål följer företaget upp på kvartalsnivå och är ett av de viktigaste mätverktyg vi har på företaget.

Emma Lundgren, Kundservicechef, Euro Accident

För oss inom Kontakt Linköping är det en självklarhet att nyttja så relevant och färsk fakta som möjligt för att stödja vår utveckling och våra val av prioritering. Med ett brett uppdrag, många behov och begränsade resurser är det viktigt att vi gör vårt yttersta för att få bästa möjliga effekt  av varje skattekrona som används. Brilliant hjälper oss i vår resa att ständigt förbättra oss och nå våra mål.”

Martin Liabäck, Contact Center Manager, Linköpings kommun

Om man upplever att en kundupplevelse inte håller måttet eller har gått ner, finns svaren med största sannolikhet i en medarbetarundersökning. Man kan inte ha höga kundsiffror långsiktigt om inte medarbetarna är nöjda – det säger sig självt.

Sara Öster, Rådgivningschef, Lärarförsäkringar

Läs kundcase

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev