Kund­referenser

Innan vi inledde samarbetet med Brilliant 2017 hade vi begränsad kunskap om vad våra medlemmar tyckte om oss. Vi styrde verksamheten utifrån vår bästa gissning. Tack vare insikterna och samarbetet med  Brilliant justerade vi vår styrning, där medlemsupplevelsen numera är vårt viktigaste nyckeltal. Att jobba löpande med att utveckla verksamheten såväl på organisatorisk som individuell nivå är idag väl etablerade arbetssätt, som tex medlyssning och feedback mellan chef och medarbetare med navigatorn som stödverktyg att använda i coachningen eller att göra det enklare för medlemmar att kontakta oss genom att ta del av deras direkta feedback. Via uppföljningen har vi dessutom tillgång till benchmark vilket hjälper oss i att ständigt fortsätta utveckla verksamheten och hur vi ligger till i relation med andra organisationer.

Anna Nyback, Enhetschef, Unionens Rådgivning

oresund kraft

Brilliant är ett verktyg som ger oss flera olika möjligheter. Genom att få direkt återkoppling från kunderna kan vi arbeta med vårt kundinsiktarbete inom organisationen, så vi framåt kan säkerställa att våra produkter, tjänster och service matchar kundernas förväntan. Vi kan även på ett smidigt sätt visualisera våra mål och resultat som gör det både enkelt och roligt att följa upp och arbeta vidare med. Brilliant hjälper oss helt enkelt att hålla koll på kunden.

Daniella Ekström, Enhetschef Kundcenter, Öresundskraft

På Länsförsäkringar Stockholm tror vi verkligen på att resan börjar på hemmaplan och att våra medarbetares engagemang är avgörande för att få till enastående kundmöten. Därför har vi ett behov av att jobba med och mäta både kund och medarbetarupplevelsen. I Brilliants verktyg har vi både mätning, grund för dialog och slutligen genom resultaten en förståelse för det som fungerar och det som behöver utvecklas hos oss. Det hjälper oss att vara fokuserade och ständigt arbeta med kund och medarbetarupplevelsen på ett systematiskt sätt. Det bästa med Brilliants plattform är användarvänligheten och tydligheten med de olika indexområden, fokusrapporter som varje team får och det tillgängliga språket. Det är lätt att använda i vardagen vilket är avgörande för att verkligen använda det.

Baharan Hellström, Chef HR, Länsförsäkringar Stockholm

Vi införde Brilliant under hösten 2020 och från att ha famlat i blindo så kunde vi nu följa kunden på ett helt fantastiskt sätt. Vi har kunnat ta alla våra gissningar, all vår magkänsla, och istället sätta ord och siffror på hur det egentligen, på riktigt, ligger till. Vi la snabbt upp mät-mål kopplat till det vi fick fram i Brilliant, inte bara på EA Sverige nivå, utan på koncern-nivå där vi har mål på NKI och Engagemang i samtalen. Dessa följer företaget upp på kvartalsnivå och är ett av de viktigaste mätverktyg vi har på företaget.

Emma Lundgren, Kundservicechef, Euro Accident

För oss inom Kontakt Linköping är det en självklarhet att nyttja så relevant och färsk fakta som möjligt för att stödja vår utveckling och våra val av prioritering. Med ett brett uppdrag, många behov och begränsade resurser är det viktigt att vi gör vårt yttersta för att få bästa möjliga effekt  av varje skattekrona som används. Brilliant hjälper oss i vår resa att ständigt förbättra oss och nå våra mål.”

Martin Liabäck, Contact Center Manager, Linköpings kommun

Om man upplever att en kundupplevelse inte håller måttet eller har gått ner, finns svaren med största sannolikhet i en medarbetarundersökning. Man kan inte ha höga kundsiffror långsiktigt om inte medarbetarna är nöjda – det säger sig självt.

Sara Öster, Rådgivningschef, Lärarförsäkringar

Läs kundcase

Brilliants undersökning ger oss en tydlig bild av ledarskapets nuläge och hjälper oss mäta effekten av våra ledarutvecklingsinsatser. Med ett skräddarsytt ledarindex mäter vi rätt saker.

Ylva Nyberg, Performance and Talent Manager, Preem.

Till skillnad från många andra affärsdrivande företag sker ingen merförsäljning i vår Kundtjänst, men det minskar inte kraven på att alla ska vara så nöjda som möjligt med Systembolagets Kundtjänst. Via Brilliant Navigator håller vi oss alerta och får ett kvitto i realtid på hur väl vi lyckas möta kunden.

Maria Bergnäs, ansvarig kundrelationer, Systembolaget.

Med Brilliant får vi ett kvitto i realtid på hur väl Intrum hanterar ärenden med tanke på nyckelfaktorer som engagemang, kunskap och förmåga att hjälpa den som är skuldsatt. Hade vi inte haft Brilliant Navigator så hade vi troligen bara kört enskilda insatser ett par gånger om året.

Josefin Tifelt, Operations Manager, Intrum.

Länsförsäkringar Skåne vill att bra service ska vara den röda tråden i alla tänkbara kundmöten med bolaget. Därför får kunderna tycka till om mötet med försäkringsbolaget oavsett hur och var det sker. Hjälpen på vägen heter Brilliant Navigator. Med hjälp av de olika undersökningsmodulerna har man koll vad kunderna tycker om Länsförsäkringar Skåne oavsett kontaktkanal.

Joacim Lundberg, kundanalytiker, Länsförsäkringar Skåne.

Det jag tycker bäst om med verktyget är att det är en sån tydlig process, som med lätthet möjliggör för en god dialog kring förbättringsåtgärder på gruppnivå.

Sandra Gustavsson, HR-ansvarig, Almi.

Vi samarbetar med Brilliant för deras gedigna och internationella erfarenhet, deras metod och verktyg för både undersökning och uppföljning samt dedikerade och serviceinriktade konsultteam.

Eva Ulvöy, HR Manager, Haglöfs.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev