Kundundersökning

Framgångsrika företag ser varje kundkontakt som ett tillfälle att fördjupa kundrelationen. Vi genomför alla typer av kundundersökningar – både den långsiktiga kundrelationen och direkt när kunden varit i kontakt med ert företag. Vi hjälper er att få lojalare kunder och i slutändan bättre affärer.

Varför göra en kundundersökning?

Vägen till uppnådda affärsmål, ökad försäljning, tillväxt och lönsamhet går genom kunders lojalitet.

Kundlojalitet är ytterst beroende av hur nöjda kunderna är med olika delar av kundrelationen, så som exempelvis service, produkter och tjänster som organisationen tillhandahåller. I Brilliants kundrelationsundersökning täcks bland annat följande aspekter:

  • Kundbehov: Identifiera behov, preferenser och förväntningar för att kunna fokusera på rätt saker i att skapa goda kundupplevelser
  • Nöjdhet och lojalitet: Nöjda kunder är mer benägna att stanna kvar och rekommendera organisationen till andra
  • Förebygga kundavhopp: Upptäcka varningssignaler för kundavhopp (churn) i ett tidigt skede och agera snabbt för att reducera risken att tappa kunden
  • Bygga långsiktiga relationer: Skapa förtroende genom att följa upp och vara lyhörda för era kunders feedback och åsikter

Läsvärda bloggar om kundundersökningar

Olika former av kundundersökningar

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev