Brilliant Customer — Kundundersökning

Framgångsrika företag ser varje kundkontakt som ett tillfälle att fördjupa kundrelationen. Vi genomför alla typer av kundundersökningar – både den långsiktiga kundrelationen och direkt när kunden varit i kontakt med ert företag. Vi hjälper er att få lojalare kunder och i slutändan bättre affärer.

Vad menar vi med Brilliant Customer?

Vill ni veta vad era kunder tycker och vad som skapar lojalitet? Hur agerar ni på era kundinsikter idag? För att komma igång med er kundundersökning sätter vi en gemensam målbild och med hjälp av resultatanalyser och workshops leder vi er mot målet – steg för steg. Genom att föra tillbaka kunskapen till rätt ställe i organisationen utvecklas företaget mot fullt kundfokus. Efterhand blir ni allt bättre på att leverera rätt värde till varje kund. Varje dag, varje månad och varje år.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev