Brilliant Customer — Kundundersökning

Framgångsrika företag ser varje kundkontakt som ett tillfälle att fördjupa kundrelationen. Vi genomför alla typer av kundundersökningar – både den långsiktiga kundrelationen och direkt när kunden varit i kontakt med ert företag. Vi hjälper er att få lojalare kunder och i slutändan bättre affärer.

Öka kundlojaliteten genom att mäta, analysera och agera på resultatet.

Vår process i tre steg - mäta, analysera och agera

Vill ni veta vad era kunder tycker och vad som skapar lojalitet? Hur agerar ni på era kundinsikter idag? För att komma igång med er kundundersökning sätter vi en gemensam målbild och med hjälp av resultatanalyser och workshops leder vi er mot målet – steg för steg.  Efterhand blir ni allt bättre på att leverera rätt värde till varje kund. Varje dag, varje månad och varje år.

Steg 1.

Mäta

  • Webbaserad lösning som är enkel att använda.
  • Hjälp med att formulera frågor som är anpassade efter era behov.
  • Hjälp med val av kontaktkanal, t.e.x telefon, sms, webb, personlig, chatt, e-mail etc.

Steg 2.

Analysera

  • Resultat i realtid
  • Resultat på individ, grupp och organisationsnivå
  • Följ utvecklingen över tid
  • Skapa automatiserade rapporter anpassade efter er verksamhet

Steg 3.

Agera

  • Vi hjälper er så att ni får ut bästa möjliga värde  av er undersökning
  • Vi hjälper er med expertis inom medarbetar coaching
  • Hjälp med att prioritera kundernas feed-back för bästa effekt

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev