Samtalsanalys

Samtalsanalys genom AI ger er en guldgruva av insikter om anledningen till kundernas kontakt med kundservice. Tillsammans med vår marknadsledande partner Voxo har vi färdiga integrationer mellan våra plattformar som hjälper er att använda insikterna från samtalsanalys på både företags-och medarbetarnivå för ännu mer kunddriven utveckling.

kundservice energi

Handlingskraftiga kundinsikter med hjälp av samtalsanalys

Brilliant

Voxos samtalsanalys kan automatisk transkribera, kategorisera och sammanfatta alla era konversationer i kundservice.
Via sentimentmodeller går det att förstå kundernas känslor och​ hitta möjliga förbättringar för att öka kundlojaliteten.​

Genom Brilliants och Voxos partnerskap får ni en ​sömlös integration mellan två plattformar som kombinerar samtalsanalys och kundupplevelse i realtid för att utveckla både kundservicemedarbetaren och affärsutveckling på företagsnivå.

Utveckla varje medarbetare

  • Chefer och coacher får genom samtalsanalys ett djupare underlag till coaching på individ och gruppnivå. ​
  • En medarbetare kan göra förflyttningar snabbare och mer precist kartlägga förbättringsområden i sina beteenden i kombination med kundens upplevelse i enkätsvaren​
  • Samtliga värden på medarbetarnivå från samtalsanalysen och kundupplevelse visualiseras på medarbetarens dashboard och coachning-verktyg i Brilliant​

Affärsutveckling på företagsnivå 

  • Skapa handlingskraftiga insikter från alla era kundkontakter
  • Underlag för att analysera rotorsakerna till kundernas kontakt med kundservice och minska glappet mellan kundservice och organisationen genom att använda insikter från samtalsanalysen
  • Genom insikterna från konversationerna i kundservice kommer organisationen veta vilka prioriteringar de behöver göra för att nå uppsatta mål om effektivitet och kundnöjdhet

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev