360° feedback

Vill du få bättre koll på hur ert ledarskap uppfattas av andra i organisationen? Ta hjälp av Brilliants 360 feedbackundersökning – en undersökning som hjälper er med ledarskapsutveckling.

|

Värdefulla insikter för ledarutveckling

Har ni utmaningar med ert ledarskap eller är ni kanske mitt i en omorganisering? Ta reda på hur ledarskapet uppfattas av andra i organisationen genom att samla in feedback från medarbetare, chefskollegor, chefen själv samt chefens chef med hjälp av en 360°- utvärdering. Resultatet ger värdefulla insikter för nästa steg i er vidare ledarutveckling.

För att få maximal effekt återkopplas resultatet av en av Brilliants seniora ledarutvecklare som coachar mot önskad utveckling. Se till att få en långsiktig utveckling genom att komplettera med ytterligare möten med ledarutvecklare över tid. Möjligheten finns också att ha ett så kallat trepartssamtal med chefens chef för att sätta mål för chefscoachning.

Brilliants 360° feedbackundersökning görs online i vår plattform där varje steg är utformat för att vara så tidseffektivt och smidigt som möjligt för samtliga involverade. Undersökningen utgår från Brilliants definition av ledarskap och vilar på en vetenskaplig grund och kan även skräddarsys utifrån organisationens ledarkriterier.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev