Ska din organisation lyckas med förändring – då måste ni göra nåt annorlunda

Jobbar du i en organisation med utmärkt ledarskap i era medarbetarundersökningar – grattis! Det behöver dock inte vara rätt ledarskap framåt för att nå era strategiska mål.

Brilliants 360° Feedback är ett kraftfullt verktyg som mäter ledarskapet ur fem olika dimensioner som vi vet är viktiga för att framgångsrikt kunna leda organisationen.

360 Feedback

Ledarutveckling med 360° Feedback

Brilliant engagemang

Ett starkt ledarskap är avgörande för att organisationen ska lyckas och vara långsiktigt hållbar och framgångsrik. Och en utmärkt chef är en framgångsfaktor för engagerade medarbetare.

  • Enbart ca 30% av alla chefer upplevs som ”utmärkta” – vad skulle hända om den siffran stiger?
  • Studier visar hur organisationer och grupper med utmärkta chefer är mer lönsamma. Inte rocket science – men en viktig insikt!

Ta reda på hur ledarskapet uppfattas av andra i organisationen genom att samla in feedback från medarbetare, chefskollegor, chefen själv samt chefens chef med hjälp av Brilliant 360° Feedback. Resultatet ger värdefulla insikter för nästa steg i er vidare ledarutveckling.

360° Feedback görs online i vår plattform där varje steg är utformat för att vara så tidseffektivt och smidigt som möjligt för samtliga involverade. Kartläggningen utgår från Brilliants definition av ledarskap och vilar på en vetenskaplig grund och kan även skräddarsys utifrån organisationens ledarkriterier.

Stärkt ledarskap = Stärkt affärsresultat

En 360° Feedbackmätning på ledare i en organisation kan vara en ovärderlig process för att förbättra ledarskapsförmågor och öka organisationens prestationer. Genom att få en bredare bild av ledarens styrkor och svagheter, förbättra kommunikationen och samarbetet, främja utveckling och tillväxt, samt öka medvetenheten och självinsikten, kan organisationen nå nya höjder av framgång. Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era ledare?

Varför 360° Feedback

Att genomföra en 360° Feedbackmätning på ledare i en organisation kan vara en ovärderlig process för att förbättra både ledarskapsförmågor och företagets prestationer. Här är några skäl till varför du bör överväga att genomföra en sådan mätning:

Få en bredare bild

av ledarens styrkor och svagheter

En 360° Feedbackmätning ger just ett 360°-perspektiv från fyra olika håll; medarbetare, kollegor, närmaste chef och fokuspersonens självskattning. Ledaren få en mer holistisk bild av sina styrkor och svagheter. Detta kan hjälpa dem att identifiera områden där de behöver förbättras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå det.

Förbättra

kommunikation och samarbete

Genom att involvera alla i organisationen i feedbackprocessen, ger det en möjlighet för ledaren att öka förståelsen för andras perspektiv och därmed förbättra kommunikationen och samarbetet. Detta kan i sin tur leda till bättre samarbeten och en mer harmonisk arbetsmiljö.

Främja

utveckling och tillväxt

En 360° Feedbackmätning kan vara en viktig del av en ledarskapsutvecklingsplan, och kan hjälpa ledare att identifiera utvecklingsområden och sätta mål för att förbättra sin prestation. Detta kan öka motivationen och tillväxten, och därmed främja företagets framgång.

Öka

medvetenhet och självinsikt

Genom att ta emot feedback från andra i organisationen kan ledare öka sin medvetenhet om hur deras handlingar och beteenden påverkar andra. Detta kan leda till ökad självinsikt och bättre beslutsfattande.

Fördelar med 360 Feedback för medarbetare och organisationen

Förutom att stärka ledarskapet, erbjuder 360 Feedback även fördelar för medarbetare och hela organisationen:

Vår historia

Ökad motivation

Medarbetare känner sig mer engagerade när deras feedback tas på allvar och deras ledare arbetar med att förbättra sina ledarskapsförmågor.

Bättre arbetsklimat

När kommunikationen och samarbetet mellan ledare och medarbetare förbättras, skapas en mer positiv och stödjande arbetsmiljö.

Increase

Ökad lönsamhet

Genom att stärka ledarskapet och förbättra arbetsklimatet kan organisationen förvänta sig att se en ökning i produktivitet och resultat.

Läs mer om Ledarskapsutveckling

360° Feedback – allt du behöver veta om framtidens ledarskap

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev