360° feedback

Vill du få bättre koll på hur ert ledarskap uppfattas av andra i organisationen? Ta hjälp av Brilliants 360 feedbackundersökning – en undersökning som hjälper er med ledarskapsutveckling.

|

Värdefulla insikter för ledarutveckling

Har ni utmaningar med ert ledarskap eller är ni kanske mitt i en omorganisering? Ta reda på hur ledarskapet uppfattas av andra i organisationen genom att samla in feedback från medarbetare, chefskollegor, chefen själv samt chefens chef med hjälp av en 360°- utvärdering. Resultatet ger värdefulla insikter för nästa steg i er vidare ledarutveckling.

För att få maximal effekt återkopplas resultatet av en av Brilliants seniora ledarutvecklare som coachar mot önskad utveckling. Se till att få en långsiktig utveckling genom att komplettera med ytterligare möten med ledarutvecklare över tid. Möjligheten finns också att ha ett så kallat trepartssamtal med chefens chef för att sätta mål för chefscoachning.

Brilliants 360° feedbackundersökning görs online i vår plattform där varje steg är utformat för att vara så tidseffektivt och smidigt som möjligt för samtliga involverade. Undersökningen utgår från Brilliants definition av ledarskap och vilar på en vetenskaplig grund och kan även skräddarsys utifrån organisationens ledarkriterier.

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev