Strategiska workshops

Få kunskap om hur ni skapar en väl fungerande struktur för en framgångsrik kundundersökning utifrån Brilliants metod.

Få hjälp att prioritera rätt saker för att uppnå önskade affärsmål

framgångsrikt ledarskap

Förbereda ansvariga för det efterföljande arbetet med att agera på resultatet. Målet är att ni ska kunna genomföra en undersökning som ger relevanta insikter om kundernas behov och därmed kunna fatta beslut som driver kundlojalitet och en starkare affär.

Innehåll:

 • Teori
  • Frågedesign. Skapa en enkel och effektiv enkät som ger bra svarsfrekvens
  • Mät- och urvalsstrategi. Kundurval och bakgrundsdata som bra analysunderlag
  • Arbeta löpande med inkommande svar under undersökningsperioden
  • Arbetet efter att undersökningen är stängd
 • Workshop
  • En faciliterad workshop där ni skapar er egen struktur och process för arbetet med kundrelationsundersökningarna utifrån era förutsättningar.

Tidsåtgång:

 • 3 h

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev