Brilliant Coaching

Få struktur för löpande coaching

Få struktur för löpande coaching

Att medarbetare som känner sig uppskattade och får regelbunden återkoppling känner större engagemang, är de flesta överens om. En stor utmaning för många chefer är att få tiden att räcka till för såväl själva coachingen som administrationen runtomkring. Brilliant Coaching är en lösning för just detta.

Brilliant Coaching är ett system- och processtöd som hjälper er att:

  • Förbereda, genomföra och dokumentera medarbetarsamtal
  • Ge medarbetarna ett större ansvar och ägandeskap för sin individuella utveckling
  • Skapa delaktighet och engagemang i mötet med ett individuellt fokus för varje medarbetare som grund
  • Mål, förslag och krav utformas gemensamt och under tiden får både du som ledare och dina medarbetare värdefulla insikter för utvecklingen framåt
  • Lätt att få en överblick av vilka möten som både genomförts och är inplanerade

Att använda Brilliant Coaching frigör tid för dig som ledare så du kan fokusera på själva coachningen. Med hjälp av våra organisationsutvecklare får ni det stöd som behövs både kring coaching som metod och vilka nyckeltal som är bra att målsätta på. Läs mer om detta här: Engagemang, coachande förhållningssätt

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Brilliant viewer - visa kundupplevelsen i realtid

Tilläggsmodul

Brilliant Viewer

Med Brilliant Viewer kan ni enkelt visualisera nyckeltal från era kundundersökningar – i realtid. Håll hela organisationen uppdaterad på vad era kunder tycker och skapa ett ännu större engagemang för kundupplevelsen!

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev