Brilliant Coaching

Få struktur för löpande coaching

Få struktur för löpande coaching

Att medarbetare som känner sig uppskattade och får regelbunden återkoppling känner större engagemang, är de flesta överens om. En stor utmaning för många chefer är att få tiden att räcka till för såväl själva coachingen som administrationen runtomkring. Brilliant Coaching är en lösning för just detta.

Brilliant Coaching är ett system- och processtöd som hjälper er att:

  • Förbereda, genomföra och dokumentera medarbetarsamtal
  • Ge medarbetarna ett större ansvar och ägandeskap för sin individuella utveckling
  • Skapa delaktighet och engagemang i mötet med ett individuellt fokus för varje medarbetare som grund
  • Mål, förslag och krav utformas gemensamt och under tiden får både du som ledare och dina medarbetare värdefulla insikter för utvecklingen framåt
  • Lätt att få en överblick av vilka möten som både genomförts och är inplanerade

Att använda Brilliant Coaching frigör tid för dig som ledare så du kan fokusera på själva coachningen. Med hjälp av våra organisationsutvecklare får ni det stöd som behövs både kring coaching som metod och vilka nyckeltal som är bra att målsätta på. Läs mer om detta här: Engagemang, coachande förhållningssätt

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Vilken effekt får ledarskapsutbildningen

Konsulttjänst

From good to Brilliant

Hur håller ni engagemanget vid liv när ni redan har höga resultat? Brilliants organisationsutvecklare hjälper er att skapa rätt förutsättningar för att utveckla och höja engagemanget ytterligare.

Bryta silostruktur||

Konsulttjänst

Feedback och svåra samtal

Har ni utmaningar med att ge och ta emot feedback? Lär dig metoder för bättre samarbete och skönare arbetsklimat som leder till positiva beteendeförändringar över tid.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev