Blogg

Medarbetarengagemanget ökar 2020 jämfört med 2019

Av

Vår senaste data pekar på en tydlig ökning i engagemangsindex när vi jämför data med Q1+Q2 2020 mot 2019 samma period.

Vi vet att de medarbetare som är engagerade talar gott om företaget, är mer lojala och hjälper företaget att utvecklas. Vår definition av medarbetarengagemang är en kombination av Energi+Tydlighet. Hög energi och god tydlighet -> engagerade medarbetare och effekten av det i sin tur kan vara ett direkt utfall på företagets lönsamhet och tillväxt.

  • Engagemangsindexet 2020 ligger över Engagemangsindexet 2019
  • En klar minskning i mars 2020 kan bero på Coronautbrottet. Vi har sett att en minskning i just tydlighet har varit anledningen till den.
  • I april har tydligheten förbättrats, och med en högre energinivå leder det till ett högt värde i engagemangsindexet.
  • Studien baseras på cirka 200.000 besvarade enkäter

Vill man läsa mer om hur man konkret kan arbeta med just energi och tydlighet och vad som ligger bakom dessa parametrar är det läge att ladda ner vårt whitepaper som behandlar just detta.

Vi tror på att linjeringen av medarbetares värderingar, mål och ambitioner med företagens dito är den bästa metoden för att uppnå långsiktigt och hållbart medarbetarengagemang och därtill långsiktigt hållbara affärsresultat

PS. Kom ihåg det som ofta låter så enkelt men som lika ofta visar sig svårt i verkligheten: engagemang behöver genomsyra chefsleden hela vägen från toppen och ut i varje gren i organisationen

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev