Blogg Ledarskap

Så skapar Årets arbetsgivare engagemang hos medarbetarna – tre utmärkande faktorer

Av

Varje år lyfter Brilliant fram de allra bästa arbetsgivarna genom utmärkelsen Brilliant Awards. Den tilldelas de arbetsgivare som inte bara utmärker sig i sin bransch utan också sätter standarden för arbetsplatsens position genom en hög andel engagerade medarbetare.

Årets finalister har återigen höjt ribban, och visar att vägen till att bli en exemplarisk arbetsgivare är mångfacetterad och kräver både strategi och förmågan att bryta ner det till beteenden hos medarbetarna. Låt oss titta på vad som verkligen särskiljer de bästa arbetsgivarna från resten.

Årets arbetsgivare sticker ut genom att prioritera

  • Kommunikation
  • Värderingar
  • Ledarskap

Låt oss utforska vad det betyder i praktiken.

Engagemang och lönsamhet

Öppen kommunikation – nyckeln till engagemang
För att bygga en stark företagskultur är öppen och transparent kommunikation från ledningen inte bara önskvärd utan nödvändig. Det skapar en grund av förtroende och gör det möjligt för medarbetarna att känna sig värderade och delaktiga i företagets framtid.

Ledarskapet har fått en mer betydande roll än förut. Det händer mycket just nu i omvärlden och det tenderar flytta in i organisationerna. Medarbetarna tittar mycket mer aktivt på cheferna och ledningsgruppen och där måste man som ledning säga det medarbetarna behöver höra, det vill säga kommunikationen från ledningsgruppen blir nu viktigare än någonsin.

Den interna kommunikationen är en fråga som ofta väcker känslor hos ledningsgruppen.

Är du chef eller sitter du i en ledningsgrupp? Då känner du säkert i gen dig att ”du inte gör så mycket annat än kommunicerar”. Men frågan man som ledningsgrupp måste ställa sig är

-vad behöver medarbetarna höra?

Det kanske inte är samma saker man sagt tidigare. Och kommunikation sker alltid på mottagarens villkor – en viktig saying att komma ihåg.

Brilliant ledarskap och kommunikation

Värderingar och mål – kompass för framgång
Ett företag utan tydliga värderingar och mål är som en båt utan kompass. Vet man inte var man ska är det svårt att ta sig dit. Årets arbetsgivare visar att när värderingar och mål är klart kommunicerade och förstådda av alla, ökar inte bara produktiviteten utan även medarbetarnas personliga tillfredsställelse med sitt arbete.

Så hur gör man då? Det är viktigt att bryta ner målen – var är vi på väg? Att jobba med värderingar och mål så varje arbetsgrupp vet vad de ska göra för att kunna bidra till målen. Därefter bryta ner detta på beteendenivå för respektive medarbetare. På så sätt får man tydligt fram vilka framgångsbeteenden man behöver i organisationen för att nå sina uppsatta mål.

Brilliant tydlighet

Ledarskap som inspirerar
Effektivt ledarskap handlar om mer än att bara fördela uppgifter. Det handlar om att inspirera, ge feedback och stödja medarbetarnas utveckling. Genom att visa exempel på hur våra ledare agerar som coacher snarare än chefer, kan vi illustrera hur detta påverkar medarbetarnas motivation och prestationer positivt. Och återigen handlar det mycket om kommunikation. Att få ut budskap hela vägen ut i organisationen, att leda mot målen och skapa en tydlighet.

Vår data visar att de organisationer som är finalister i Brilliant Awards årets arbetsgivare har ett starkare ledarskap än övriga organisationer. De har ledare som ger regelbunden feedback och följer kontinuerligt upp medarbetarnas arbetssituation i betydligt större utsträckning än ledare i övriga organisationer.

Läs mer om Brilliant Awards, vad som utmärker finalisterna och ta del av den kompletta listan på Årets arbetsgivare och Bästa ledarskap.
Ja tack det vill jag! (klicka här så tar vi dig dit)

 

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev