Blogg Medarbetarupplevelse

Från NFRD till CSRD: Vad du behöver veta om det nya EU-direktivet

Av

Välkommen till en värld där byråkrati möter hållbarhet! 🌍✍️

I EU:s korridorer har har man jobbat hårt för att forma framtidens hållbarhetsrapportering. Det nya direktivet som står på agendan – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) – är en uppdatering av det gamla goda NFRD. CSRD syftar till att belysa hur företag påverkar vår planet och samhället i stort, med striktare rapporteringskrav som rör allt från miljöpåverkan till socialt ansvar. 🌟

Men vad betyder det här för din organisation? Och hur förbereder man sig för vad som kan liknas vid en maraton i dataskyffling och faktakoll? Låt oss navigera dig genom dessa nya regler och dyka in i CSRD:s värld, där varje decimal är en steg mot en mer hållbar framtid!

Vad är CSRD?

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, är ett EU-direktiv som sätter krav på organisationer att rapportera om sin hållbarhet. Det ersätter det tidigare Non-Financial Reporting Directive (NFRD) och sträcker sig längre för att inkludera fler organisationer och ge tydligare vägledning om vad som ska rapporteras. Målet med CSRD är att öka transparensen kring organisationernas påverkan på samhället och miljön genom mer omfattande och standardiserad rapportering. Detta innefattar miljöpåverkan, socialt ansvar, behandling av anställda, respekt för mänskliga rättigheter och anti-korruptionsåtgärder.

För vilka organisationer gäller CSRD?

CSRD-reglerna börjar gälla från och med 2024 för organisationer med över 500 anställda, och det kommer successivt att utökas även för mindre organisationer. År 2026 gäller det organisationer som uppfyller två av tre krav (se Finansinspektionen):

 • fler än 250 anställda
 • balansomslutning mer än 175 miljoner kronor
 • nettoomsättning mer än 350 miljoner kronor

Vilka rapporteringsstandarder finns det inom CSRD?

Det finns 12 standarder som är indelade i fyra kategorier:

 • två allmänt formulerade standarder (ESRS 1 och 2)
 • fem standarder kring miljön och klimatpåverkan (ESRS E1 tom E5)
 • fyra standarder kring sociala ärenden (ESRS S1 tom S4)
 • en standard kring governance ärenden (ESRS G1)

När det gäller personal- och arbetsmiljöfrågor, så är det standard ESRS S1 kring ”Own Workforce” som är den viktigaste.

Vad är det som ska rapporteras i standard ESRS S1 Own Workforce?

Först och främst ska processerna för att hantera risker relaterade till medarbetare och arbetsmiljö beskrivas, exempelvis kränkande beteenden, diskriminering, likabehandling och liknande. Det ska också beskrivas hur medarbetarna involveras i att minska riskerna och hur problem hanteras när de uppstår. Sedan finns det även indikatorer som handlar om organisationens personal som måste rapporteras. Några exempel är:

 • Antalet medarbetare i organisationen uppdelat på kön, land, heltid/deltid och externa (inhyrda)/interna
 • Fördelning på medarbetare som är med i något fackförbund
 • Fördelningen av kön och ålder i styrelsen
 • Indikatorer som jämför lönenivån med något rimligt benchmark
 • Andel medarbetare som har något socialt skydd mot sjukdom och arbetsrelaterade skador
 • Andel medarbetare som har rätt till föräldraledighet
 • Antalet arbetsrelaterade olyckor i organisationen

Detta är bara ett litet urval av de indikatorer som omfattas av standard ESRS S1. För en mer detaljerad beskrivning av alla krav kan du besöka webbsidan EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group).

Hur kan Brilliant hjälpa till?

CSRD syftar till att öka transparensen kring hållbarhetsfrågor och främja jämförbarheten mellan organisationer. Det är en del av en bredare trend att betona vikten av hållbarhet, vilket inkluderar både miljöansvar och omsorg om personal och tillsyn av organisationer.

De nya reglerna innebär ett första steg i att förbättra organisationers satsning på hållbarhet. De nyckeltal som nu ska redovisas avser objektiv data, vilket ofta kan hämtas från befintliga HR-system, till skillnad från subjektiv data från exempelvis en medarbetarundersökning.

Att jobba med medarbetarundersökningar är dock ett utmärkt sätt att förbättra hållbarheten bland sin personal och därigenom stärka de nyckeltal som krävs enligt CSRD. Med den plattform och expertis som Brilliant erbjuder kan organisationer arbeta utifrån en välbeprövad metod för att skapa en positiv arbetsmiljö – något som är avgörande för hållbar och välmående personal, samt för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ta kontakt så berättar vi mer

 

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev