Blogg Employer Branding

Hur är det att vara arbetsgivare inom offentlig sektor?

Av

framgångsrika organisationer|

Det är inte hur man har det utan hur man tar det. Det var en av de reflektioner som dök upp när vi i fredags var på plats på Kronobergs HR-dag. En dag som fokuserade på hur det är att vara arbetsgivare i den offentliga sektorn och hur man gör för att attrahera, leda och behålla medarbetare. Med moderator Jenny Engström från Dialogmakarna vid rodret berördes en rad olika ämnen och vi hade äran att få vara en av dagens föreläsare. Det här tar vi med oss från dagen:

Att få en plats i samhället och på arbetsmarknaden
Leo Razzak föreläsare, social entreprenör och skådespelare som även varit sommarvärd i Sommar i P1 förläste om att vi måste lära oss bemöta människor efter de mänskliga kvaliteter de har och se hur vi kan dra nytta av deras erfarenheter och kompetenser. Fokus behöver ligga på innovation, tolerans och acceptans för att kunna se möjligheter istället för problem. För att vi ska utvecklas behöver vi våga tro på både människan och människans potential – det är inte rätt tid att idag ta det säkra före det osäkra.

Generation Z – så väljer de sina arbetsgivare!
Mariana Gomez och Mattias Einarsson från Region Kronoberg grävde djupare i vilka faktorer som är viktiga för att attrahera den yngsta generationen på arbetsmarknaden. Saker så som bra lön och förmåner som man länge setts som nyckelfaktorer har blivit hygienfaktorer och istället ses ett meningsfullt arbete, trevliga kollegor och bra ledarskap som starka konkurrensfördelar. Kanske behöver vi våga öppna upp etablerade strukturer och bli mer individanpassade?

Att tänka och göra nytt för att attrahera och inspirera medarbetare
Andrea Ström, Stabschef stadsbyggnadsförvaltningen, Tyresö kommun arbetar aktivt med att olika insatser nu när konkurrensen om arbetskraften ökar. Hon menar att engagemang är inget man antingen har eller inte utan det krävs ständig innovation i det dagliga arbetet för att medarbetare ska utvecklas och känna sig engagerade. Och vi får inte glömma de äldre – för talang har ju trots allt ingen ålder. Hon betonade även vikten av att behålla nätverken mellan kommungränserna för att fortsätta skapa kreativitet, stöd och engagemang.

Engagerade medarbetare – vad handlar det egentligen om?
Sara hos oss avslutade dagen med att lyfta studier och arbetssätt för att skapa en arbetsplats som man både kan och vill vara produktiv i och som man också vill rekommendera till andra. Den stora utmaningen som offentlig sektor står inför när det gäller arbetskraft ställer högre krav på att behålla och utveckla sin personal. Arbetskraften blir dessutom allt mer snabbrörlig och ställer allt högre krav på arbetsgivaren. Hur kan arbetsgivaren leva upp till kraven och hur ser framtidens arbetsplats ut? Brilliant pratade om ledarskap, engagemang och att skapa en arbetsplats man vill rekommendera. För de yngre generationerna är meningsfullheten en viktig del av arbetet och det har offentlig verksamhet ”gratis” genom sitt uppdrag, men räcker det?

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev