Blogg Ledarskap

AI löser många saker, att verkställa det AI säger ligger hos människan

Av

Hur kan AI bli din strategiska bästis?

Hur vi ska få människorna i våra organisationer att göra det som AI säger åt oss?

Den generativa AI:n hjälper oss att skapa mer anpassade och inspirerande insikter och rekommendationer, för att hjälpa chefer att faktiskt förbättra och förändra just utifrån deras situation. Brilliants AI är matad med konkreta case och en modell som säkerställer att datan är ”korrekt” och går att lita på.

Chefen och gruppen får på så sätt ett enkelt verktyg för att jobba med rätt fråga i rätt ordning, så att gruppen kan bli en fullt ut effektiv och engagerad grupp. Det här bidrar även på sikt till högre lönsamhet. Med den nya tekniken på plats kommer det nu att bli enklare och gå snabbare att identifiera kritiska områden för att driva engagemang, kundlojalitet och stärka ledarskapet.

Denna smarta teknologi gör Brilliants plattform till ett strategiskt verktyg som ger organisationer kraften att utvecklas i en allt snabbare takt än förut och att våra kunder på detta sätt väldigt enkelt kan fatta rätt beslut baserade på data och inte på magkänsla.

AI kommer med andra ord att kunna hjälpa oss med saker som vi människor inte längre kommer behöva lägga tid på – arbetsuppgifter kommer att försvinna eller förändras.

Läser man kring AI och framtiden så finns det många spekulationer, men en rimlig gissning som vi redan skönjer mönster av är att de som lyckas använda AI på bästa vis är de som kommer vara attraktiva på arbetsmarknaden.

Det kommer förändras, vi kommer att kunna bli bättre och  snabbare, men en sak som AI, i alla fall inte ännu kan göra är att få människan att förändra sig. AI kan berätta vad vi ska förändra och hur vi borde göra det, men själva förändringen, den mänskliga förflyttningen, den behöver vi människor göra själva och då kommer beteenden in i bilden!

Den stora frågan framåt kommer att handla om hur vi ska få människorna i våra organisationer att göra det som AI säger åt oss?

Hur vi leder dessa förändringar, hur de kaskaderas ut i organisationerna via först ledare och sedan ut till alla medarbetare och även kunder – det är den stora utmaningen kommande tid.

Vad är det då som kommer att behövas framåt för att få våra medarbetare att göra det som AI säger åt oss att göra?

 • Vi behöver fortfarande sätta kunskaper hos våra medarbetare, de måste först och främst förstå varför de ska göra det, innan de ens kan ta till sig ett ”hur de ska göra det”.
 • Sedan måste rätt kultur finnas på plats – för att kunna få till den beteendeförändring som krävs. Då behöver man fundera på hur ni bör jobba med datadriven kultur? Vilka är era framgångsbeteenden när det gäller tex innovativ kultur eller en lärande kultur? För båda dessa kulturer kommer att krävas då vi jobbar med människor.
 • För att människan ska kunna förändra sig måste en psykologisk trygghet finnas på plats. Dvs att man faktiskt jobbar i ett sammanhang där det är ok att göra fel, utan att man får gliringar eller skäll om man gör fel. Man ska kunna göra fel, berätta för alla om detta, dela kunskap och lösningar för att det inte ska hända igen och sedan komma på en bättre framtida lösning.

Hur vi hanterar den mänskliga delen kommer att bli avgörande – vi människor håller oss till det vi är trygga med – det gör att vår ledning, våra ledare får svårt att driva förändring om medarbetare inte är trygga och om ledning och ledare inte leder på ett tryggt sätt.

Med AI så får vi alltså fram det viktigaste att agera på, snabbt och enkelt vet vi vad vi ska göra. Vi kan även snabbt och enkelt beskriva hur det ska göras lika väl.

Men de kritiska framgångsfaktorerna för att leda organisationen framåt har fortfarande sina grundläggande behov kvar.

 1. Ledningen behöver ha en gemensam vision och målbild, involvera ledare – få dem att äga visionen och jobba med det löpande. Fortsätt prata om den för annars glöms den bort i allt annat brus. Ledningens engagemang är den viktigaste punkten för att driva organisationen mot framtiden
 2. Nyckelpersoner i verksamheten är sedan viktiga att identifiera för att fortsätta att driva verksamheten framåt – trendsättare, informella ledare och andra nyckelpersoner måste vara med på visionen och målbilden och jobba för att driva framåt.
 3. Gemensam vision av projektet vad vill vi uppnå och varför – vi behöver ha samsyn, dvs bryta ner alla vackra ord, visioner, målbilder och kpi:er till något som blir begripligt och agerbart – och så att alla ser samma saker och springer åt samma håll.
 4. Kommunikationen blir nu avgörande, kommunikation med alla – förtydliga visionen så man förstår, berätta framgångssagor när vi lyckas, beskriva varför vi gör det vi gör och vilka konsekvenser vi kan vara stolta över, i olika kanaler, på olika sätt och kanske även olika språk. Kommunikation sker på mottagarens villkor, glöm inte det!
 5. Odla era framgångsbeteenden – ta fram de framgångsbeteenden som ni vet kommer göra att alla driver mot er vision och målbild. Ge era anställda, ledning, ledare och medarbetare, en utbildning i beteenden så att de kan kommunicera tydligt, ge feedback på de framgångsbeteenden som finns och målsätt på de framgångsbeteenden ni vill ser mer av.
 6. Ge och ta emot feedback – samla in och återkoppla feedback från alla nivåer, vad fungerar, vad fungerar inte, är det något vi ska börja göra eller sluta göra? Konkret feedback hjälper er att justera löpande och ständigt förbättras
 7. Mät och följa upp – hur går det för oss? Har vi nått den förbättringen vi ville? Uppföljning är det bästa verktyget för förbättring.
 8. Förbättra – jobba med kontinuerliga förbättringar, lägg in tid för att förbättra i alla era tidsplaner. Det är bra att börja med nya projekt, men ännu bättre att se till att det ni redan sjösatt blir riktigt bra i nästa steg – hitta balansen häremellan.
 9. Tvärfunktionellt samarbete – för att lyckas med såväl AI som med annan utveckling behöver man fler kompetenser för att lyckas – både människa och teknik. De som verkligen lyckas har förstått att man behöver många olika kompetenser för att nå framgång. Tex i ett digitaliseringsprojekt behövs såväl jurister, psykologer, utvecklare och kommunikatörer. Detta för att produkten skall bli så bra, korrekt och användarvänlig som möjligt och att medarbetare ska kunna använda det digitala/AI i sin dagliga verksamhet
 10. Ständigt lärande – det som fungerar bäst är upplevelsebaserat lärande – använd de fel som görs så att alla kan lära sig att göra rätt framåt – incidenter ger ett fantastiskt lärande.

Sammanfattningsvis så är AI här för att stanna och vi kommer att verka i en datadriven kultur

AI hjälper oss att snabbt få en sammanfattning på vad vi ska agera på och även hur det kan göras, särskilt om den är generativ och ”laddad med rätt fakta”, men faktum kvarstår i organisationer att det fortfarande den mänskliga förändringen som ska till och människor behöver trygghet för att kunna förändras.  Människan behöver även kunskap för att veta hur de ska förändras och sedan behöver människan ledas och följas upp för att befästa de nya beteendena.

Prioritera! Prioritera! Prioritera! Ledningen måste sätta sina strategiska prioriteringar, som sedan måste ledas av ledarna. Man behöver få till en kulturförändring för att möjliggöra det nya och detta måste ledas och levas av ledningen och ledarna, annars händer ingenting!

 • Skapa en trygghet för ett lärande – en innovativ kultur

Nu när AI finns och tar fram så mycket bra saker åt oss så kommer det ”finnas tid” över att verkligen få det att hända i verkligheten – det är en stor fördel!

Jag vill veta mer om hur Brilliants generativa AI kan hjälpa min organisation

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev