Blogg Medarbetarupplevelse

Säkerhet och samarbete till sjöss – Brilliant stöder Sjöräddningssällskapet

Av

Mirja Raukas Lind, Sjöräddningssällskapet

Som företagssponsor till Sjöräddningssällskapet Stockholm ger vi organisationen tillgång till vår plattform för medarbetarundersökningar.

Samtliga aktiva inom sjöräddningen arbetar ideellt vid sidan av sina ordinarie arbeten. Livet till sjöss under stundtals stressiga situationer, ostadigt väder och kollegor man inte jobbar med till vardags ställer extra stora krav. Områden som kommunikation, feedback och tydlighet blir viktigare än någonsin.

Mirja Raukas Lind, frivillig sjöräddare vid RS Stockholm berättar:

Vad är det bästa med att vara frivillig sjöräddare?

Det primära är förstås att kunna hjälpa till att rädda liv och bistå människor i nödsituationer till sjöss. På det personliga planet är det också väldigt utvecklande. Man skaffar sig mycket kompetens genom utbildningar, övningar och praktisk erfarenhet i de uppdrag vi har. Sedan är det ett stort plus att få vistas i vår vackra skärgård och dela upplevelser med så härliga kollegor – vi har roligt ihop!

Vilka insikter har ni fått sedan ni har börjat kartlägga med Brilliant?

Vi fick tydliga svar på vilka områden vi behöver arbeta med för att få ett ännu bättre arbetsklimat ombord och på stationen. I arbetet ombord är det otroligt viktigt att kunna känna trygghet och kunna lita på varandra, speciellt när det blir skarpt läge. Undersökningar vi gör med Brilliants verktyg ger oss insikter om vad vi ska prioritera för att öka den tryggheten, förbättra feedback-klimatet ytterligare och utnyttja våra resurser på bästa sätt.

Mirja berättar vidare att med underlaget från deras medarbetarundersökning som grund har de vidareutvecklat interna styrdokument som deras ”lanterna”. En modell som används för värderingar, attityder och beteenden kopplat till föreningens verksamhet.

Vad är det bästa med att använda Brilliants plattform?

Att vi enkelt kan sätta ihop en enkät med de frågor vi vill undersöka, att sjöräddarna känner sig trygga med att deras svar är anonyma och att det blir så tydligt vilka frågor som är viktigast att fokusera på för att förbättra samarbetet ombord. Det ger ett mycket bra underlag för våra workshops och interna diskussioner i det fortsatta uppföljningsarbetet.

Om Sjöräddningssällskapet:

Svensk sjöräddning vilar på den frivilliga insatsen. Organisationen består av 2500 frivilliga sjöräddare fördelat på 74 st stationer. Sjöräddningssällskapet startades av eldsjälar för över 100 år sedan. Och så är det fortfarande. Alla räddningsbåtar har frivillig besättning som är beredd att ställa upp dygnet runt, året om.  Sjöräddningssällskapet är med i cirka 90 procent av all sjöräddning i Sverige, utan bidrag från staten. Hela verksamheten bygger på gåvor, medlemskap och ideella insatser.

Om RS Stockholm:

RS Stockholm grundades år 2000. Och har idag 75 frivilliga som ser till att båtarna är operativa dygnet runt under isfri del av året. Stationen har två bryggor som agerar hemmahamn åt båtarna, en vid Österskär och en vid Hammarbyslussen. 2023 utfördes 41 räddningstjänstuppdrag och 64 sjuktransporter. Utöver det hjälptes medlemmar 281 gånger.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev