Transkribering

Konvertera ljudkommentarer till text – i realtid

Spara tid med att läsa istället för att lyssna

ledarskapets påverkan på medarbetarengagemanget

Att lyssna på ljudkommentarer från kundundersökningar är ofta ovärderligt när det kommer till att ta reda på vad som ligger bakom ett visst betyg från kunden, eller vilka områden som har störst påverkan på kundupplevelsen. Att lyssna på ljudinspelningar kan dock vara tidskrävande, och med hjälp av att transkribera dessa till text blir det enklare att överskåda och hantera denna data.

Med hjälp av transkribering av ljud till textkommentar får du både möjlighet att läsa kommentaren i text, men också lyssna på ursprungskommentaren – direkt efter varje kundundersökning.

  • Transkribering på samtliga språk – i realtid
  • Löpande korrigeringar och återinläsningar av feltranskriberade-, stötande- och branschspecifika ord samt ständig förbättring av kvalité för säkerställandet av korrekta översättningar
  • Möjlighet till anonymisering på sifferkombinationer så som telefonnummer, namn och platser (svenska)

För att fånga upp och agera på specifika ord som kunden har nämnt, eller få en övergripande bild av vad kunderna kommenterar rekommenderar vi även att kombinera transkribering med våra tilläggstjänster Brilliant Loyalty System och Textanalys.

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Brilliant viewer - visa kundupplevelsen i realtid

Tilläggsmodul

Brilliant Viewer

Med Brilliant Viewer kan ni enkelt visualisera nyckeltal från era kundundersökningar – i realtid. Håll hela organisationen uppdaterad på vad era kunder tycker och skapa ett ännu större engagemang för kundupplevelsen!

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev