Transkribering

Vi översätter era kunders ljudfilskommentarer till text och visualiserar direkt för samtliga roller på kundservice. Sluta slösa tid på att lyssna igenom alla kundkommentarer – vår plattform gör arbetet åt er.

 

Spara tid med att läsa istället för att lyssna

AI inom kundervice

Att lyssna på ljudkommentarer från kundundersökningar är ofta ovärderligt när det kommer till att ta reda på vad som ligger bakom ett visst betyg från kunden, eller vilka områden som har störst påverkan på kundupplevelsen. Att lyssna på ljudinspelningar kan dock vara tidskrävande, och med hjälp av att transkribera dessa till text blir det enklare att överskåda och hantera denna data.

Med hjälp av transkribering av ljud till textkommentar får du både möjlighet att läsa kommentaren i text, men också lyssna på ursprungskommentaren – direkt efter varje kundundersökning.

  • Transkribering på samtliga språk – i realtid
  • Löpande korrigeringar och återinläsningar av feltranskriberade-, stötande- och branschspecifika ord samt ständig förbättring av kvalité för säkerställandet av korrekta översättningar
  • Möjlighet till anonymisering på sifferkombinationer så som telefonnummer, namn och platser (svenska)

För att fånga upp och agera på specifika ord som kunden har nämnt, eller få en övergripande bild av vad kunderna kommenterar rekommenderar vi även att kombinera transkribering med våra tilläggstjänster Brilliant Loyalty System och Textanalys.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev