Transkribering

Konvertera ljudkommentarer till text – i realtid

Spara tid med att läsa istället för att lyssna

ledarskapets påverkan på medarbetarengagemanget

Att lyssna på ljudkommentarer från kundundersökningar är ofta ovärderligt när det kommer till att ta reda på vad som ligger bakom ett visst betyg från kunden, eller vilka områden som har störst påverkan på kundupplevelsen. Att lyssna på ljudinspelningar kan dock vara tidskrävande, och med hjälp av att transkribera dessa till text blir det enklare att överskåda och hantera denna data.

Med hjälp av transkribering av ljud till textkommentar får du både möjlighet att läsa kommentaren i text, men också lyssna på ursprungskommentaren – direkt efter varje kundundersökning.

  • Transkribering på samtliga språk – i realtid
  • Löpande korrigeringar och återinläsningar av feltranskriberade-, stötande- och branschspecifika ord samt ständig förbättring av kvalité för säkerställandet av korrekta översättningar
  • Möjlighet till anonymisering på sifferkombinationer så som telefonnummer, namn och platser (svenska)

För att fånga upp och agera på specifika ord som kunden har nämnt, eller få en övergripande bild av vad kunderna kommenterar rekommenderar vi även att kombinera transkribering med våra tilläggstjänster Brilliant Loyalty System och Textanalys.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev