AI-summering

Vi ger er full insikt över stor mängd ostrukturerad data från era kunder med vår smarta AI-rapport. Plattformen analyserar och summerar er kundfeeback och ger varje roll en snygg och summerad vy direkt i dashboarden.

AI-baserad textanalys för djupare kundinsikter

smart manadsrapport

Att ta vara på fritextkommentarer från kundundersökningar är ofta ovärderligt när det kommer till att ta reda på vad som ligger bakom ett visst betyg från en kund, eller vilka områden som har störst påverkan på kundupplevelsen. En vanlig utmaning med fritextkommentarer är att få en överblick över större volymer ostrukturerad data.

Med vår textanalys får du en helhetsbild av vilka områden kunderna faktiskt kommenterar i kundundersökningen, fördelningen av dessa och med vilken tonalitet de har. Ta vara på guldgruvan av kundfeedback som samlats in vid kontakt med t.ex. kundservice och skapa insikter inom organisationen för att prioritera och agera på rätt områden utifrån kundupplevelsen.

Analysen baseras på AI-baserad teknologi:

  • Vi kombinerar analysen med vår kunskap och erfarenhet
  • Kommentarerna kategoriseras och fördelningen visualiseras på ett tilltalande sätt
  • Summering av vad era kunder vill se mer och mindre av
  • Sentiment-analys (är kommentarerna positiva eller negativa?)
  • Visualiseras direkt på dashboarden i Brilliants plattform

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev