Textanalys

AI-baserad textanalys för djupare kundinsikter.

9 HR-trender|

AI-baserad textanalys för djupare kundinsikter

Att ta vara på fritextkommentarer från kundundersökningar är ofta ovärderligt när det kommer till att ta reda på vad som ligger bakom ett visst betyg från en kund, eller vilka områden som har störst påverkan på kundupplevelsen. En vanlig utmaning med fritextkommentarer är att få en överblick över större volymer ostrukturerad data.

Med vår textanalys får du en helhetsbild av vilka områden kunderna faktiskt kommenterar i kundundersökningen, fördelningen av dessa och med vilken tonalitet de har. Ta vara på guldgruvan av kundfeedback som samlats in vid kontakt med t.ex. kundservice och skapa insikter inom organisationen för att prioritera och agera på rätt områden utifrån kundupplevelsen.

Analysen baseras på AI-baserad teknologi:

  • Vi kombinerar analysen med vår kunskap och erfarenhet
  • Summering av vad era kunder säger
  • Sentiment-analys (är kommentarerna positiva eller negativa?)
  • Tillval: Nedbrytning på bakgrundsvariabler eller organisatorisk nivå
  • Levereras i PPT eller PDF
  • Presentation och genomgång av rapporten

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev