Brilliant Loyalty System

Förvandla kundernas feedback till guld.

Förvandla kundernas feedback till guld

engagerade medarbetare och lojala kunder

Alltför ofta stannar kundernas synpunkter där de kommer in – hos kundservice, supporten eller butikspersonalen. Att istället föra tillbaka kunskapen till rätt mottagare ger stora möjligheter att lära av de som använder era produkter och tjänster och samtidigt skapa en starkare kundlojalitet.

Brilliant Loyalty System samlar in kundernas synpunkter oavsett i vilken kanal de befinner sig, och skickar dem vidare till rätt person i organisationen. Genom att enkelt välja olika parametrar som betyg, enskilt eller i olika kombinationer, eller ord som kunder säger i kommentarer som Brilliant Loyalty System ska agera på – kommer rätt åtgärder genomföras genom att både återkoppla till kunder och organisationen internt.

Förutom att du med Brilliant Loyalty System omvandlar kundernas synpunkter till förbättringsåtgärder, får du också nöjdare kunder – även de som var missnöjda innan.

Med hjälp av våra organisationsutvecklare får ni det stöd som behövs både kring processer och arbetssätt för att lyckas förvandla era kunders feedback till guld.

Läs mer om detta här: Close the loop.

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Brilliant viewer - visa kundupplevelsen i realtid

Tilläggsmodul

Brilliant Viewer

Med Brilliant Viewer kan ni enkelt visualisera nyckeltal från era kundundersökningar – i realtid. Håll hela organisationen uppdaterad på vad era kunder tycker och skapa ett ännu större engagemang för kundupplevelsen!

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev