Blogg Medarbetarupplevelse

EX, eNPS, NMI – få koll på begreppen inom medarbetarupplevelser

Av

Har du koll på alla viktiga nyckelbegrepp som är kopplade till medarbetarengagemang? EX, eNPS, NMI, pulsundersökning, medarbetarundersökning och så vidare. Det är inte helt lätt att hålla koll på vad alla begrepp betyder. Här förklarar vi begreppen och varför de är viktiga att ha koll på.

Först och främst, vad är en engagerad medarbetare?

Det räcker inte att ha nöjda medarbetare för att ett företag ska må bra och vara lönsamt. För maximal lönsamheten krävs det att medarbetarna är engagerade. En engagerad medarbetare vet vad den ska göra för att bidra till företagets mål och har energi och lust att göra det, vilket spiller över på lönsamheten. Vår data visar gång på gång att engagerade medarbetare skapar lojala kunder och påverkar resultatet på sista raden. Här är begreppen som du behöver ha koll på för att mäta engagemanget.

EX – Employee Experience

EX är en förkortning av Employee Experience – medarbetarupplevelsen. Att kartlägga medarbetarupplevelsen gör att man kan avgöra hur engagerade medarbetarna är, något som i sin tur påverkar kundlojaliteten. Engagerade medarbetare skapar nämligen lojala kunder. Men det räcker inte bara med att mäta medarbetarupplevelsen genom till exempel en kundundersökning. För att uppnå önskat resultat måste man också titta på den data som undersökningen genererat och vad den säger att organisationen behöver agera på. Läs mer om EX här.

eNPS – Employee Net Promoter Score

Employee Net Promoter Score mäts genom en enda fråga; ”På en skala mellan 0 till 10 -Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera organisationen som arbetsgivare till en vän eller bekant?” De medarbetare som svarar 0-6 räknas som kritiker, de som svarar 7 och 8 räknas som passiva och de som svarar 9 och 10 räknas som ambassadörer. Själva värdet får man fram genom att ta andelen ambassadörer minus andelen kritiker. Ett eNPS-värde kan alltså vara från -100 till +100. Vad som är ett bra eNPS beror helt på bransch, då detta skiljer mycket. Läs mer om eNPS här.

NMI – nöjd medarbetar index

NMI står för Nöjd medarbetar index och är, precis som det låter, ett mått på hur nöjda medarbetarna är. Nöjdheten mäts på en skala mellan 1-10 med hjälp av tre frågor där svaren visar medarbetarnas upplevelse av 1) helheten 2) arbetsgivaren/chefen 3) i jämförelse med deras idealbild. Resultatet omvandlas sedan till ett medelvärde mellan 1-100. Men eftersom att det idag inte räcker med att ha nöjda medarbetare för att ett företag ska må bra och vara lönsamt, utan krävs att medarbetarna är engagerade, så är NMI ett bristfälligt mått.

Pulsmätning

Med pulsmätningar är det möjligt att snabbt ta tempen på medarbetarna. Istället för en längre och mer omfattande undersökning ställer man färre frågor oftare, till exempel en gång i månaden. En pulsmätning fångar upp det viktigaste här och nu och gör det enkelt att agera på problem eller utmaningar i realtid. Läs mer om pulsmätning hos medarbetare är.

Medarbetarundersökning

Kontinuerliga medarbetarundersökningar är nyckeln för att kunna samla in feedback från organisationen och agera på resultaten för att skapa förändring. Det är genom ändrade beteenden man driver förändring och ett högt medarbetarengagemang. En medarbetarundersökning kan vara utformad på olika sätt och skräddarsys utifrån organisationens behov. Exempel på viktiga områden att kartlägga kontinuerligt är engagemang, ledarskap, ledning, effektivitet och organisatorisk och social arbetsmiljö.

En medarbetarundersökning ska också ge data på resultatet, som är enkelt att tolka, samt rekommendation om vad som behöver ageras på för att skapa nödvändig förändring.

Slutsats – undersök, titta på data och ta action utifrån den

  • Engagemang, ledarskap och en stark ledning är viktigt för att vara en långsiktigt attraktiv och framgångsrik organisation.
  • Genom att låta era medarbetare och chefer ge feedback på vad de tycker fungerar bra, och inom vilka områden man ser förbättringspotential, får chefer och HR ett databaserat beslutsunderlag att agera utifrån.
  • Brilliants lösning för medarbetarundersökningar bygger på en välbeprövad metodik och säkrar att hela organisationen agerar på rätt saker.

Vill ni ha hjälp med att komma igång med ett datadrivet arbetssätt? Boka ett möte så kan vi berätta hur vi kan hjälpa er.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev