Medarbetarpuls för kundnära team

Engagerade medarbetare ger bättre kundmöten

Medarbetarnas välbefinnande är avgörande för kundmötet

För att medarbetarna ska lyckas med sina kundkontakter gäller det att de har rätt förutsättningar. Det kan vara allt ifrån hur ledarskapet och samarbetet fungerar till att det finns rätt systemstöd för att kunna lösa kundens ärende. De team som arbetar med kundkontakt behöver ständigt bemöta de aktiviteter, händelser eller eventuella incidenter som i slutändan påverkar kunderna. Därför kan arbetsbelastningen och förutsättningarna för dessa team variera, ibland från dag till dag.

Brilliants medarbetarpuls för kundnära team innehåller nio frågor speciellt framtagna för att enkelt fånga upp medarbetarnas upplevelse löpande, och sätta i relation till kundernas upplevelse. Produkten innehåller:

  • Speciellt framtaget index för grupper som arbetar med olika former av kundkontakt
  • Frågor framtagna utifrån Brilliants välbeprövade metod för medarbetarundersökningar
  • Pulsmätning – ett komplement till större medarbetarundersökning
  • Visar samband mellan kundupplevelsen och medarbetarupplevelsen

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Vilken effekt får ledarskapsutbildningen

Konsulttjänst

From good to Brilliant

Hur håller ni engagemanget vid liv när ni redan har höga resultat? Brilliants organisationsutvecklare hjälper er att skapa rätt förutsättningar för att utveckla och höja engagemanget ytterligare.

Bryta silostruktur||

Konsulttjänst

Feedback och svåra samtal

Har ni utmaningar med att ge och ta emot feedback? Lär dig metoder för bättre samarbete och skönare arbetsklimat som leder till positiva beteendeförändringar över tid.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev