Medarbetarpuls för kundnära team

Engagerade medarbetare ger bättre kundmöten

Medarbetarnas välbefinnande är avgörande för kundmötet

För att medarbetarna ska lyckas med sina kundkontakter gäller det att de har rätt förutsättningar. Det kan vara allt ifrån hur ledarskapet och samarbetet fungerar till att det finns rätt systemstöd för att kunna lösa kundens ärende. De team som arbetar med kundkontakt behöver ständigt bemöta de aktiviteter, händelser eller eventuella incidenter som i slutändan påverkar kunderna. Därför kan arbetsbelastningen och förutsättningarna för dessa team variera, ibland från dag till dag.

Brilliants medarbetarpuls för kundnära team innehåller nio frågor speciellt framtagna för att enkelt fånga upp medarbetarnas upplevelse löpande, och sätta i relation till kundernas upplevelse. Produkten innehåller:

  • Speciellt framtaget index för grupper som arbetar med olika former av kundkontakt
  • Frågor framtagna utifrån Brilliants välbeprövade metod för medarbetarundersökningar
  • Pulsmätning – ett komplement till större medarbetarundersökning
  • Visar samband mellan kundupplevelsen och medarbetarupplevelsen

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev