BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedback-loopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Denna workshop syftar till att skapa inspiration och tydlighet i arbetet med kundupplevelsen.

Vi hjälper er att sätta upp en struktur för ert lojalitetssystem (BLS) och sätter rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. ​

Utbildningen innehåller en grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver detta, tillsammans med tips och erfarenhetsutbyten från samtal med kund. Målsättningen är att ni ska få förnyad kraft och energi att arbeta mer aktivt med att förbättra och bibehålla bra kundupplevelser.​

Medarbetarna involveras och inspireras att arbeta mer aktivt med att förbättra och bibehålla bra kundupplevelser. Fokus ligger på service och bemötande.​

Innehåll:​

→ Data från kundundersökningar och sätta strukturer för BLS​
→ Teori i NPS och kundnöjdhet ​
→ Identifiera och skapa samsyn kring nyckelbeteenden och sätta rutiner​
→ Förståelse för hur kunder upplever service och bemötande i kundmöte

Vi skräddarsyr workshoppen på 2 h beroende på era behov och vi har även 30 min brief.  Grupper om mellan 10-15 personer per tillfälle.

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev