BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedback-loopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Denna workshop syftar till att skapa inspiration och tydlighet i arbetet med kundupplevelsen.

Vi hjälper er att sätta upp en struktur för ert lojalitetssystem (BLS) och sätter rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. ​

Utbildningen innehåller en grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver detta, tillsammans med tips och erfarenhetsutbyten från samtal med kund. Målsättningen är att ni ska få förnyad kraft och energi att arbeta mer aktivt med att förbättra och bibehålla bra kundupplevelser.​

Medarbetarna involveras och inspireras att arbeta mer aktivt med att förbättra och bibehålla bra kundupplevelser. Fokus ligger på service och bemötande.​

Innehåll:​

→ Data från kundundersökningar och sätta strukturer för BLS​
→ Teori i NPS och kundnöjdhet ​
→ Identifiera och skapa samsyn kring nyckelbeteenden och sätta rutiner​
→ Förståelse för hur kunder upplever service och bemötande i kundmöte

Vi skräddarsyr workshoppen på 2 h beroende på era behov och vi har även 30 min brief.  Grupper om mellan 10-15 personer per tillfälle.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev