Brilliant Prestation

Hur effektiva är ni på att skapa en bra kundupplevelse? Att få en samlad bild över alla kontaktytor och effektivitetsmått som ni samlar in är avgörande för att kunna agera på rätt saker. Brilliant Prestation hjälper er med just detta.

Samla alla effektivitetsmått på ett och samma ställe

Medarbetarundersökning eller pulsmätning

Utöver de kvalitetsmått som samlas in via kundundersökningar så ger Brilliant Prestation möjligheten att samla in effektivitetsmått (t.ex. snittsamtalstid, kötid, försäljning osv) från andra datakällor och system kopplat till era kundmöten.

Genom att samla detta ges en helhetsbild av hur effektiv er verksamhet är på att skapa en bra kundupplevelse. Dessutom får verksamheten insikter kring samband och påverkan mellan olika typer av nyckeltal, på medarbetarnivå. Exempel på insikter kan vara om längre snittsamtalstid ger en bättre kundupplevelse, eller hur länge en kund orkar vänta i telefonkö innan det faktiskt påverkar kundnöjdheten.

Det är viktigt att följa upp både kvalitetsmått och effektivitetsmått eftersom en kundkontakt i slutändan innebär en kostnad för företaget. Därför är effektivitetsmått en viktig framgångsfaktor för att kunna planera, bemanna och coacha medarbetarna på de nyckeltal som har störst effekt, både på lönsamheten och kundupplevelsen.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev