Tilläggsmodul

Kundfokus

Tilläggsmodul

Kundfokus

Kundfokuspaketet innehåller 9 frågor som enkelt går att mäta och analysera i Brilliants EX-verktyg. 

Likabehandling

Tilläggsmodul

Likabehandling

En arbetsmiljö där det förekommer kränkande särbehandling är en dålig arbetsmiljö. Med Brilliants likabehandlingsmodul får ni översikt och kan proaktivt jobba med organisationens likabehandling och inkludering.  

Brilliant viewer - visa kundupplevelsen i realtid

Tilläggsmodul

Brilliant Viewer

Med Brilliant Viewer kan ni enkelt visualisera nyckeltal från era kundundersökningar – i realtid. Håll hela organisationen uppdaterad på vad era kunder tycker och skapa ett ännu större engagemang för kundupplevelsen!

|

Tilläggsmodul

Grupputveckling

Har ni utmaningar med att nå teamets fulla potential? Genom att mäta Group Development Questionnaire (GDQ) och analysera resultatet hjälper vi er att prioritera frågor, hitta nuläget, önskat läge och skapa en utvecklingsplan för att öka effektiviteten i teamet.

Brilliant 360 Feedback

Tilläggsmodul

360° Feedback

Vill du få bättre koll på hur ert ledarskap uppfattas av andra i organisationen? Ta hjälp av Brilliants 360 feedbackundersökning – en undersökning som hjälper er med ledarskapsutveckling.

Tilläggsmodul

Transkribering

Vi översätter era kunders ljudfilskommentarer till text och visualiserar det direkt. Sluta slösa tid på att lyssna igenom alla kundkommentarer – vår plattform gör arbetet åt er.

OBM

Tilläggsmodul

Brilliant Prestation

Hur effektiva är ni på att skapa en bra kundupplevelse? Att få en samlad bild över alla kontaktytor och effektivitetsmått som ni samlar in är avgörande för att kunna agera på rätt saker. Brilliant Prestation hjälper er med just detta.

kundrelation

Tilläggsmodul

Brilliant Coaching

Få struktur för löpande coaching. Brilliant Coaching är ett system- och processtöd som hjälper er att förbereda, genomföra och dokumentera medarbetarsamtal.

Börja agera och förändra beteenden

Ett effektivt sätt att jobba med organisationsutveckling är att utgå från olika typer av undersökningar för att driva utveckling på rätt område i rätt grupper i er organisation. Därmed blir effekten relevant för er organisation och kommer leda till ökade affärsresultat. Att mäta och analysera är viktigt för att samla in fakta och för att förstå samband. Med fakta på bordet är det dags att börja agera och förändra beteenden.

Vi stödjer chefer och HR med att strategiskt rådge kring resultatet och ta fram en långsiktig plan för önskad förändring av organisation, grupp eller individ. Bäst effekt får ni när ni driver förändringen själva och vi stöttar er med att analysera fakta och samband, rådge och att genomföra insatser där ni saknar tid, resurser eller kompetens.

På Brilliant arbetar erfarna organisationsutvecklare som är vana att stödja utveckling av organisation, grupp och individ på beteendenivå.

Organisations­utveckling

growth and profitability

För att en organisation ska kunna utvecklas och nå uppsatta mål behöver samarbetet fungera bra, både mellan individer inom den egna gruppen men också mellan olika grupper. Våra erfarna organisationsutvecklare kan bland annat bidra med följande:

 • Strategisk rådgivning och genomgång av resultatet av medarbetarundersökningar med VD/HR/ledningsgrupp
 • Chefsåterkoppling av resultatet från medarbetarundersökningar
 • Förberedelseutbildning för chefer (hur ni driver förändring som chef ur ett strategiskt och operativt perspektiv)
 • From good to Brilliant (att öka engagemang och lönsamhet)
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • arbetsbelastning/stress
  • kränkande särbehandling
  • konflikthantering

Ledarutveckling

Ett bra ledarskap påverkar det mesta på företaget i rätt riktning. Att ändra och utveckla ledarskapet handlar om att ändra beteenden. För att få chefer att ändra beteenden behöver det vara tydligt vad det är cheferna ska göra annorlunda för att den önskade förändringen ska ha en chans att lyckas. Vi stöttar och coachar ledare i alla chefsled inom följande områden:

 • Utveckling av chefernas ledarskap (bl.a. 360-mätningar)
 • Coachande ledarskap
 • Situationanpassat ledarskap
 • Feedback och svåra samtal
 • Kommunikation
 • OBM (Organizational Behavior Management)
 • Förändringsledning
 • Mål- och målkedjor
 • Planering och uppföljning
 • Chefscoachning

Grupputveckling

Vi hjälper arbetsgrupper och organisationer att nå konkret förändring. Beroende på gruppens resultat i sin undersökning bedömer vi om handledning för att nå fram till en relevant handlingsplan behövs – eller om chefen själv tillsammans med gruppen bör leda processen. Vi kan bidra med följande:

 • Ledningsgruppsutveckling (GDQ- Group Development Questionnaire)
 • Grupputveckling på medarbetarnivå
  • Workshops utifrån resultat av medarbetarundersökning
  • Kommunikation
  • Värderingar
  • Feedback
  • Planering och uppföljning
  • Mål och målkedjor
  • Förändringsledning

Några av de metoder och verktyg vi använder för grupputveckling är:

 • Brilliants lösningar för medarbetarengagemang, kundservice och kundupplevelser
 • GDQ, DISC/IPU, 360, EQ
 • Organizational Behavior Management (OBM)
 • Integrated Model of Group Development (IMGD)
 • Pulsmätningar
 • Digitala uppföljningsverktyg
 • Övriga anpassade work shops-upplägg
 • Train the trainer

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev