Kundfokus

Hur säkerställer ni er organisations kundfokus? Frågorna utvärderar hur kundfokuserad er organisation är. Har alla medarbetare tillräckligt med kunskap om era produkter och tjänster? Arbetar ni aktivt med att utveckla kundupplevelsen, och får era medarbetare återkoppling på vad era kunder tycker? Frågorna hjälper er att säkerställa att ni internt sätter kunden i fokus, i hela er organisation.

 

Kundfokus

Kundfokuspaketet innehåller 9 frågor som enkelt går att mäta och analysera i Brilliants EX-verktyg.

Brilliants frågepaket hjälper er att ta reda på om:

  • era medarbetare kan tillräckligt om era produkter och tjänster?
  • ni ständigt jobbar mot att förbättra kundupplevelsen?
  • era medarbetare vet vad kunderna tyckerom era produkter och tjänster?
  • det är någon skillnad mellan medarbetare som har direkt kundkontakt, och de som inte har det?

För bäst effekt, komplettera med stöd från Brilliant:

  • Genomgång av resultatet och workshop i ledningsgruppen
  • Relationsmätning på era kunder för att utvärdera kundupplevelsen, och om det förekommer gap i den interna och den externa upplevelsen av kundfokus

 

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev