Testa Brilliants nya verktyg

  • Utvärdera gruppens engagemang
  • Ta reda på förutsättningarna för ett effektiv samarbete
  • Undersök om man anser att ni är en bra arbetsgivare

Är ni tillräckligt engagerade? Testa på Brilliants nya lösning för medarbetarundersökningar – utan kostnad!

Utvärdera hur engagerade dina medarbetare är, hur samarbetet i gruppen fungerar samt om man anser att ni är en attraktiv arbetsgivare. Testa på Brilliants nya enkät, ta del av resultatet i vårt nya verktyg och använd Brilliants metod för uppföljning och att skapa handlingsplaner utifrån rekommenderade fokusområden.

Erbjudandet för en grupp med max 10 medarbetare. Det enda du behöver göra är att anmäla dig nedan.

Har du frågor kontakta oss på hey@brilliantfuture.se.

Testa Brilliants nya lösning utan kostnad

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev