Blogg Ledarskap

Sambandet mellan framgångsrika organisationer och välfungerande kommunikation

Av

Brilliants data* visar ett tydligt samband på att organisationer som är framgångsrika har en välfungerande kommunikation från ledningen och är bra på att skapa tydlighet samtidigt som medarbetarna känner sig involverade.

ledarskap_tillvaxt_brilliant

* Analysen är baserad på 41 tjänsteorganisationer i vår databas och hur de rankas enligt Svenskt tillväxtindex. I den här analysen är 5 bäst tillväxt och 1 sämst.

Regelbunden och tydlig kommunikation skapar oftast en känsla av transparens. Att kommunicera även i tider när det ser mörkt ut är något som stärker synen på ledningen och bygger förtroende. Om ledningen känner sig osäker kring vad som ska kommuniceras, hur ofta och i vilka plattformar, är det enda sättet att stämma av detta genom att fråga organisationen om dess behov. Det är genom data från sådana mätningar vi på Brilliant drar lärdomar som kan komma fler till gagn.

Du måste höja blicken från KPI:er och mål 

Det här behöver du göra för att lyckas nå hela vägen ut, att kommunicera trygghet är viktigt nu då världen skakar och här måste ledningsgrupper tydligt kunna berätta hur de säkerställer att organisationen är redo för omvärldens osäkerhet och förändringar.

Sedan pandemin har det blivit tydligt att man måste säkerställa att om det händer något utanför organisationen så måste ledningsgruppen kunna leda ändå! Det här är nytt för många ledningsgrupper, nu måsta man höja blicken från KPIer och mål och även kunna bygga förtroende, trygghet och säkerhet för att tillsammans visa en tydlig riktning framåt. Så en kombination av känsla och tydlighet. Det är ett tydligt behov som medarbetare har just nu.

Guide framgångsrikt ledarskap

Varför är det här med känsla så viktigt?

Det är ändå ganska få människor som hoppar upp ur sängen och känner:

YES, idag ska jag nå bolagets KPI på 30 % marginal!

Om vi människor ska känna stolthet och vilja rekommendera organisationen till en vän då är det andra verktyg än endast siffror och KPIer ni måste kommunicera!

Siffror är viktigt, vi vill ha lönsamhet och vi vet att engagerade medarbetare hjälper organisationer att öka såväl lönsamhet och tillväxt i slutändan, men det är få förunnat att fullständigt gå igång och få känna inspiration, motivation, engagemang och lust att göra det lilla extra på endast siffor. Därmed är känslan viktig som en motor och ett mycket bra retoriskt verktyg men då måste ni tänka till före och förbereda er för att kunna förmedla rätt känsla. Tillsammans med data och fakta så klart!

Därför är ledningsgruppens  kommunikation och att ni som ledningsgrupp lyckas skapa rätt känsla så viktig för att medarbetarna ska tycka att ni är en attraktiv arbetsgivare.

ledarskap och enps_brilliant

* Analysen baseras på ledarskapsindexet på en organisation inom servicebranschen (år 2023)

Rött  0-48
Gult  49-68
Ljusgrönt  69-86Mörkgrönt  87-100
(7 frågor kring ledarskap, värde 0-100)


Ni måste skapa en känsla, och kommunicera så att ni når ända in i såväl hjärta som hjärna!

Retoriken har många verktyg för just detta – för att hitta balansen mellan tydlighet och riktningen framåt tillsammans med att känna en ”sence of urgency” och verkligen känna stolthet och meningsfullhet.

Som ledningsgrupp är det viktigt att ni lyckas förmedla båda, tydlig riktning och bygga känsla och stolthet, för att en medarbetare ska bli lojal och inte bara nöjd (eNPS) och för att man ska vilja och kanske även våga rekommendera er som arbetsgivare. För att med siffror motivera varför det är viktigt att kommunicera med känsla, se nedan bild. Här ser man tydligt att de ledningsgrupper som anses duktiga på att kommunicera har mycket högre eNPS än de ledningsgrupper som inte anses duktiga på att kommunicera. Kommunikationen från ledningsgruppen har alltså en stark effekt på eNPS.

eNPS är ett bra mått att utmana sig i när man ska bygga en känsla. Som medarbetare måste man  verkligen kunna stå för en rekommendation till en vän – att byta arbetsgivare är en stor sak som får stor inverkan på någons dagliga liv och då måste det vara bra och tryggt. Det är ett väldigt fint betyg av en medarbetare att vilja rekommendera en vän då det är ett viktigt beslut för vännen och man vill kunna stå för detta i alla lägen.

ledningsgruppens kommunikation_brilliant future

* Studien baseras på cirka 93.000 svar från drygt 100 organisationer, år 2023.

4 retoriska tips – hur gör man då allt detta?

Hur kommunicerar ni som ledningsgrupp så att ni bygger en känsla av trygghet, stolthet och meningsfullhet för att attrahera och behålla talanger?

Några inledande retoriska tips för att kunna förbereda er kommunikation till er medarbetare kommer här:

 1. Börja med att fundera på vilken känsla ni vill att medarbetarna ska gå ut med från ert möte?
  – Ska ni väcka glädje, allvar, trygghet, rädslor, lugn? Vilken känsla är viktigast att ni lyckas förmedla?
 2. Vilken är er målgrupp?
  – Om ni ska rikta ert budskap till just dem – vad behöver de höra då?
  – Identifiera vad era medarbetare har för förkunskap kring det ni ska prata om, vilken kontext som de står i just nu, vilken känsla kommer de in i rummet med osv. Det är detta ni ska möta upp när ni talar, på ett begripligt, intressant och inspirerande sätt!
 3. Vad vill du med det du säger?
  – Här gäller det att inte vilja för mycket, utan bli tydlig med din vilja. Du behöver också fundera på vem du är när du talar. Så att du som avsändare blir tydlig, att du gör dina val och inte prata om allt och inget, utan om exakt det som du vill att publiken ska gå ut med. 3 är ett bra tal som vi ofta använder och ungefär vad en hjärna kan hålla kvar och minnas😊.
 4. När du kommit så här långt – avsluta gärna med en repetition – med det du vill att jag som lyssnare ska komma ihåg – en snygg sammanfattning på ett engagerat sätt – det hjälper oss att komma ihåg det viktiga – men det man kommer ihåg mest är den känsla du lyckas förmedla. Känslan sitter kvar för alltid!

Så som sista check – säkerställ att din känsla går igenom – i din röst, i din kropp och med de ord du valt. Träna gärna innan, ta in feedback med någon som du är trygg med, fråga om du lyckas förmedla den känsla du vill och har bestämt att du vill lämna publiken med.

Datan i studierna som visas ovan kommer från vår egen databas. Den bygger på våra kunders svar från medarbetarundersökningar.

Vill du veta mer om hur din organisation kan få insikt i medarbetarnas uppfattning av er kommunikation eller andra insikter, boka oss för ett förutsättningslöst möte så berättar vi mer!

Kontakta oss här

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev