Blogg Ledarskap

Starkt ledarskap för en långsiktigt hållbar och framgångsrik organisation

Av

Brilliant Starkt ledarskap

Ett starkt ledarskap är avgörande för att organisationen ska lyckas vara långsiktigt hållbar och framgångsrik. Och en utmärkt chef är en framgångsfaktor för engagerade medarbetare.

💡 Enbart ca 30% av alla chefer upplevs som ”utmärkta” – vad skulle hända om den siffran stiger?

💡 Studier visar hur organisationer och grupper med utmärkta chefer är mer lönsamma. Inte rocket science – men en viktig insikt!

Att genomföra en 360° Feedbackmätning på ledare i en organisation kan vara en ovärderlig process för att förbättra både ledarskapsförmågor och företagets prestationer. Här är några skäl till varför du bör överväga att genomföra en sådan mätning:

 1. Få en bredare bild av ledarens styrkor och svagheter
  En 360° Feedbackmätning ger just ett 360°-perspektiv från fyra olika håll; medarbetare, kollegor, närmaste chef och fokuspersonens självskattning. Genom att få insikt från en bred grupp av människor kan ledaren få en mer holistisk bild av sina styrkor och svagheter. Detta kan hjälpa dem att identifiera områden där de behöver förbättras och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå det.
 2. Förbättra kommunikation och samarbete
  Genom att involvera alla i organisationen i feedbackprocessen, ger det en möjlighet för ledaren att öka förståelsen för andras perspektiv och därmed förbättra kommunikationen och samarbetet. Detta kan i sin tur leda till bättre samarbeten och en mer harmonisk arbetsmiljö.
 3. Främja utveckling och tillväxt
  En 360° Feedbackmätning kan vara en viktig del av en ledarskapsutvecklingsplan, och kan hjälpa ledare att identifiera utvecklingsområden och sätta mål för att förbättra sin prestation. Detta kan öka motivationen och tillväxten, och därmed främja företagets framgång.
 4. Öka medvetenhet och självinsikt
  Genom att ta emot feedback från andra i organisationen kan ledare öka sin medvetenhet om hur deras handlingar och beteenden påverkar andra. Detta kan leda till ökad självinsikt och bättre beslutsfattande.

Se en kort film om 360° Feedback 

Sammanfattningsvis kan en 360° Feedbackmätning på ledare i en organisation vara en ovärderlig process för att förbättra ledarskapsförmågor och öka organisationens prestationer. Genom att få en bredare bild av ledarens styrkor och svagheter, förbättra kommunikationen och samarbetet, främja utveckling och tillväxt, samt öka medvetenheten och självinsikten, kan organisationen nå nya höjder av framgång.

Boka en demo av Brilliant 360° Feedback

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev