Blogg Medarbetarupplevelse

Kom igång med medarbetarundersökningar – 5 tips

Av

Medarbetarundersökningar är ett ovärderligt verktyg för att förstå och förbättra arbetsmiljön i din organisation. Oavsett om du driver ett litet företag eller har en växande verksamhet, kan medarbetarundersökningar ge dig insikter och feedback från dina anställda som hjälper dig att fatta välgrundade beslut och skapa en mer lönsam och engagerad arbetsplats. Men hur gör man en medarbetarundersökning? I det här blogginlägget kommer vi att dela med oss av fem tips för att komma igång och dra nytta av fördelarna en medarbetarundersökning kan erbjuda.

 

 1. Tydliga mål och syften
  Innan du startar en medarbetarundersökning är det viktigt att klargöra dina mål och syften. Vad vill du uppnå genom undersökningen? Vill du identifiera områden där förbättringar kan göras? Genom att definiera dina mål kan du anpassa undersökningen för att få den information du behöver för att ta rätt beslut. Mät inte bara för att mäta, mät för att agera!
 2. Använd ett system med en vetenskaplig metod och ett färdigt frågepaket
  Att använda en vetenskaplig metod och ett validerat frågepaket för medarbetarundersökningar är fördelaktigt av flera skäl:

  • Validitet och tillförlitlighet: En vetenskaplig metod säkerställer att undersökningen ger giltiga och pålitliga resultat. Ett färdigt frågepaket, utformat av experter, ger dig en bra grund att bygga på och säkerställer att du inte missar viktiga aspekter.
  • Jämförbara resultat: Genom att använda en vetenskaplig, tillförlitlig metod och frågepaket kan du få jämförbara resultat över tid. Du kan även jämföra ditt företags resultat med branschgenomsnittet eller andra företag för att få insikter om din position. Benchmark, alltså!
  • Effektiv tidsanvändning: Ett färdigt frågepaket sparar tid och resurser, eftersom det redan är utformat och testat för att mäta relevanta aspekter av arbetsmiljön.
  • Professionell support och analys: Genom att använda ett färdigt frågepaket får du ofta tillgång till professionell support och analys från experter som kan hjälpa dig att tolka resultaten och ge rekommendationer.
 3. Anonymitet och förtroende
  För att få ärliga och opartiska svar är det viktigt att göra din medarbetarundersökning anonym. Detta kommer att skapa en känsla av förtroende och öppenhet, vilket i sin tur kommer att öka svarsfrekvensen och äktheten i svaren. Garantera att medarbetarnas svar behandlas konfidentiellt och att de inte kan spåras tillbaka till enskilda individer.hur gör man en medarbetarundersökning
 4. Kommunicera och motivera
  För att få högt deltagande i medarbetarundersökningen är det avgörande att kommunicera syftet och fördelarna med undersökningen till dina anställda. Förklara hur deras åsikter och feedback kommer att användas för att förbättra arbetsmiljön och skapa en bättre arbetssituation för medarbetarna. Ge också regelbundna uppdateringar om processen, svarsfrekvens och resultaten i medarbetarundersökningen för att visa att deras deltagande är meningsfullt och uppskattat. Det kan du göra på era interna månadsmöten eller veckomöten.
 5. Följ upp medarbetarundersökningen
  En medarbetarundersökning i sig är bara en del av processen. För att skapa verklig förändring och förbättring måste du agera på resultaten från medarbetarundersökningen och följa upp med konkreta åtgärder. Analysera resultaten i medarbetarundersökningen noggrant och identifiera områden där förbättringar kan göras. Utveckla en handlingsplan (och se till att handlingsplaner är en central del i det system du arbetar i!) och kommunicera tydligt med dina anställda kring handlingsplanerna. Följ upp regelbundet för att säkerställa att åtgärderna har genomförts och att de har den önskade effekten ni vill. Genom att genomföra en uppföljande pulsmätning efter ett par månader kan du snabbt se effekt från handlingsplanerna.

Sammanfattningsvis kan medarbetarundersökningar kan vara en ovärderlig resurs för att förstå och förbättra arbetsmiljön i ditt företag. Genom att tydligt definiera dina mål, använda validerade och relevanta frågor, garantera anonymitet, kommunicera och, kanske viktigast av allt, agera på resultaten kan du skapa en fantastisk arbetsplats där dina medarbetare trivs och bidrar till företagets framgång. Ta steget och implementera medarbetarundersökningar redan idag för att ta ditt företag till nya höjder. Låt oss på Brilliant hjälpa dig med din medarbetarundersökning!

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev