Blogg Ledarskap

Feedback som verktyg för att nå hållbar förändring

Av

starkare ledarskap genom feedback Brilliant

Dialogen som driver förändring

Varje vecka träffar jag chefer och ledningsgrupper som sliter med en av de största utmaningarna i ledarskapet, nämligen att använda feedback som ett verktyg för att nå hållbar förändring. Så sent som för några dagar sedan mötte jag en chef som gett upp.

Det är ingen idé! Hur jag än försöker är det alltid någon som är missnöjd. Det är ju omöjligt att träffa rätt.

Det är klart att jag kan förstå den där känslan, uppgivenheten, alla ansträngningar till trots. Men det finns vägar att lyckas, även med detta till synes omöjliga.

Har du sett min kollega Sofie Johansson berätta i TV4 om att var femte chef inte håller måttet? Det är otroligt viktigt att vi ger våra chefer feedback och ställer krav. Hur ska chefen annars veta vad man ska ge feedback på, om medarbetaren inte är tydlig med sina behov? Och hur ska chefen utvecklas om det inte sker genom feedback?

I mina dialoger hör jag flera stora svenska organisationer som faktiskt har gett upp. Eller snarare insett att feedback är ett begrepp som är så laddat att det inte längre fungerar. Från hypen att skapa en välfungerande feedbackkultur, till perioder där endast positiv förstärkning varit tillåtet, till ytterligare andra där korrigerande feedback påstås vara enda sättet att få medarbetarna att göra rätt saker. De här organisationerna som övergett feedbacken som begrepp pratar nu istället om dialog. Och jag kan tycka att det finns något smakfullt i att understryka att det inte bara handlar om återkoppling på något som skett. Dialog ställer krav på båda parter, med tydliga förväntningar i båda riktningar, baserade på våra behov som individer.

Hur vill jag ha min dialog?

  • Hur ofta?
  • När?
  • Några specifika områden?
  • På vilken detaljnivå?
  • Av vem?

Välfungerande feedback går inte bara i ena riktningen

För att kunna ge det motparten förväntar sig behöver vi också lära oss att ta emot. Där har chefer i många branscher en hel del att lära sig: välfungerande feedback går inte bara i ena riktningen. Chefer i vissa branscher är bättre än i andra branscher när det gäller ledarskapet. Ladda ner vår kartläggning: Branscherna med de bästa och sämsta cheferna

Vi på Brilliant har gjort studier som visar att organisationer som fått dialogen att fungera också har lyckats med ett starkt engagemang hos medarbetarna. Och som ni alla redan vet är det bland våra engagerade medarbetare som vi också har våra ambassadörer. Rekommendationsviljan (ambassadörsskapet) är minst sagt viktig, både för att behålla nyckelmedarbetare och för att attrahera rätt kompetens inför framtiden.

Jag tänker igen på den där chefen som hade gett upp. Jag är beredd att ge henne rätt; det är svårt med feedback. Om du fortsätter ge samma sak till alla så får du kanske mest missnöje. Men om du ger dig själv lite tid att reflektera så blir det också lättare att agera smart, genom att se till så att dialogen blir:

  • Konkret, helst ner på beteendenivå: vad är det jag gör?
  • Individanpassad: vilka behov har mottagaren?
  • Nära i tiden: återkoppla inte direkt, utan ge dig tid att anpassa och bli konkret, men se ändå till att ge feedback inom 24 timmar.
  • Positiv: förstärkning av det som är bra bygger upp, skapar trygghet och får medarbetare att fortsätta med beteenden vi vill se mer av.

Det är sannerligen inte lätt, men det är görbart. Genom att jobba strukturerat och målinriktat kan man absolut förflytta sig från A till B. Men förflyttningen kräver feedback för att jämna rätt. Feedback för att bli bättre på feedback? Ja, precis. För att få dialogen att fungera behöver varje chef få feedback på hur man utvecklas i sin förmåga att hålla dialogen.

Om vi ska införa en kultur där feedback verkligen fungerar som ett verktyg för att skapa långsiktigt hållbar förändring, då är det också viktigt att veta varför vi vill göra det. Och att hela organisationen, med alla dess medarbetare både förstår och köper in på denna anledning. Denna förankring kommer ställa stora krav på tydlighet och uthållighet. Men det är möjligt att lyckas.

Vill du veta mer om hur du som chef eller ni som organisation kan jobba med feedback och vad vi på Brilliant kan erbjuda för att stötta er, era grupper och chefer i detta arbete, tveka inte att höra av er.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev