Prioritering- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Sätt mål och prioriteringar utgår från kundupplevelsen. Säkerställ att ni använder er av de insikter som kundmätningarna ger.

Brilliant faciliterar en workshop för att tillsammans med er sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt i syfte att stötta er organisation att utveckla kundrelationsarbetet.​

Vi samlar ledare från samtliga funktioner och skapar samsyn kring kundernas behov samt hur alla i organisationen bidrar till kundupplevelsen. Skapar tydlighet i alla interaktioner i kundresan och får ihop alla funktioner.​

Syftet är att utgå från befintliga planer och eventuellt justera med utgångspunkt i kundinsikter.​

Upplägg och innehåll:​

→  Utgångspunkt i kundinsikter (sammanställning)​
→  Nuläge kundupplevelse och arbete med kundresa​
→  Önskat läge ​
→  Handlingsplan för en långsiktig utveckling av kundresan​
→  Sammanställning av material​
→  3 h möte + 1 h brief

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev