Workshop Enkelhet - Effortless Experience

Enkelhet = kundnöjdhet. I denna workshop går vi igenom hur enkelhet kan appliceras på ert kundrelationsarbete för att lyfta kundnöjdhet och samtidigt effektivisera genom exempelvis minskat samtalsflöde till kundservice. Vi tar oss igenom perspektiven medarbetare, team och organisation med fokus på bemötande (ordval, tonläge), processer, rutiner och kanalstrategi.

Brilliant Customer Experience Management

Enkelhet är avgörande för kundnöjdheten och har stark koppling till lojalitet.

I denna workshop går vi igenom hur enkelhet kan appliceras på ert kundrelationsarbete för att lyfta kundnöjdheten och samtidigt effektivisera genom exempelvis minskat samtalsflöde till kundservice. Fokus på bemötande, processer, rutiner och kanalstrategi.​

Hur smidig upplever kunderna kontakten med er? Har vi insikter för att börja jobba med Enkelhet eller behöver vi förstå mer? ​

Workshopen innehåller perspektiven:​

→  Medarbetare och Team – var och hur i kunddialogen kan vi öka känslan av Enkelhet. Vad är best practice? Hur använder ni  ordval och tonläge?​
→  Enhet – hur påverkar våra interna processer och rutiner kundupplevelsen? Har vi en sammanhängande och fungerande kanalstrategi?​
→ Organisation  – har vi insikter om hur smidig kunderna upplever relationen med oss, var skaver det i kundresan? Görs prioriteringar och utvecklingsinsatser ur kundens perspektiv?​

Workshopen är 3 h och det ingår även 1 h brief.

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev