Workshop Enkelhet - Effortless Experience

Enkelhet = kundnöjdhet. I denna workshop går vi igenom hur enkelhet kan appliceras på ert kundrelationsarbete för att lyfta kundnöjdhet och samtidigt effektivisera genom exempelvis minskat samtalsflöde till kundservice. Vi tar oss igenom perspektiven medarbetare, team och organisation med fokus på bemötande (ordval, tonläge), processer, rutiner och kanalstrategi.

Brilliant Customer Experience Management

Enkelhet är avgörande för kundnöjdheten och har stark koppling till lojalitet.

I denna workshop går vi igenom hur enkelhet kan appliceras på ert kundrelationsarbete för att lyfta kundnöjdheten och samtidigt effektivisera genom exempelvis minskat samtalsflöde till kundservice. Fokus på bemötande, processer, rutiner och kanalstrategi.​

Hur smidig upplever kunderna kontakten med er? Har vi insikter för att börja jobba med Enkelhet eller behöver vi förstå mer? ​

Workshopen innehåller perspektiven:​

→  Medarbetare och Team – var och hur i kunddialogen kan vi öka känslan av Enkelhet. Vad är best practice? Hur använder ni  ordval och tonläge?​
→  Enhet – hur påverkar våra interna processer och rutiner kundupplevelsen? Har vi en sammanhängande och fungerande kanalstrategi?​
→ Organisation  – har vi insikter om hur smidig kunderna upplever relationen med oss, var skaver det i kundresan? Görs prioriteringar och utvecklingsinsatser ur kundens perspektiv?​

Workshopen är 3 h och det ingår även 1 h brief.

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev