Förberedande chefsutbildning

Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare att utvecklas? Brilliant utbildar dig i att enkelt förstå resultatet från er medarbetarundersökning och ger dig de rätta förutsättningarna för att agera på data.

Bli trygg med att driva utveckling och förbättring baserat på data

||

Att som chef ta emot ett resultat av hur teamet upplever sin arbetssituation kan vara läskigt och utmanande. Hur ska man tolka resultatet och hur kan man använda datan på ett insiktsfullt sätt som leder till en faktisk förändring?

Vår förberedande chefsutbildning förbereder och motiverar dig som chef att använda medarbetarundersökningens resultat som ett verktyg i din vidare utveckling. Genom att få konkreta verktyg blir du trygg med processen att driva utveckling och förbättring i ditt team baserat på resultatet.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Effekter av att arbeta med resultatet från medarbetarundersökningen
  • Beteenden skapar resultat – beteendepsykologi
  • Fokusprocessen – en metod för att driva utveckling
  • Din roll som chef och facilitator
  • Uppföljning – driva hållbar effekt

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev