Train-the-trainer

Bli organisationens go-to-person när det gäller framgångsrikt arbete kring er medarbetarundersökning

Bli den interna experten och hjälp övrig organisation att nå full effekt

HR har ofta en nyckelroll i arbetet att skapa ett arbetssätt som tar hela bolaget mot samma mål. Vi hjälper er att använda medarbetarundersökningens resultat som ett verktyg i er vidare utveckling. Utbildningen förbereder och rustar HR i att agera stöd för chefer och ledningen, i rollen ingår bland annat att kunna svara på frågor från organisationen och att tillsammans med chefen facilitera gruppmöten.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Effekter av att arbeta med resultatet
  • HR:s roll och förutsättningar
  • Fokusprocessen – en metod för att driva utveckling
  • Beteenden skapar resultat – beteendepsykologi
  • Rollen som facilitator
  • Uppföljning – driva hållbar effekt

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Vilken effekt får ledarskapsutbildningen

Konsulttjänst

From good to Brilliant

Hur håller ni engagemanget vid liv när ni redan har höga resultat? Brilliants organisationsutvecklare hjälper er att skapa rätt förutsättningar för att utveckla och höja engagemanget ytterligare.

Bryta silostruktur||

Konsulttjänst

Feedback och svåra samtal

Har ni utmaningar med att ge och ta emot feedback? Lär dig metoder för bättre samarbete och skönare arbetsklimat som leder till positiva beteendeförändringar över tid.

Konsulttjänst

Förberedande chefsutbildning

Hur kan du som chef hjälpa dina medarbetare att utvecklas? Brilliant utbildar dig i att enkelt förstå resultatet från er medarbetarundersökning och ger dig de rätta förutsättningarna för att agera på data.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev