Train-the-trainer

Bli organisationens go-to-person när det gäller framgångsrikt arbete kring er medarbetarundersökning.

Bli den interna experten och hjälp övrig organisation att nå full effekt

HR har ofta en nyckelroll i arbetet att skapa ett arbetssätt som tar hela bolaget mot samma mål. Vi hjälper er att använda medarbetarundersökningens resultat som ett verktyg i er vidare utveckling. Utbildningen förbereder och rustar HR i att agera stöd för chefer och ledningen, i rollen ingår bland annat att kunna svara på frågor från organisationen och att tillsammans med chefen facilitera gruppmöten.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Effekter av att arbeta med resultatet
  • HR:s roll och förutsättningar
  • Fokusprocessen – en metod för att driva utveckling
  • Beteenden skapar resultat – beteendepsykologi
  • Rollen som facilitator
  • Uppföljning – driva hållbar effekt

Kolla in våra andra tilläggsprodukter

Konsulttjänst

Frågedesign /Touch point set up

Ska du komma igång med en ny undersökning och behöver råd kring vilka frågor som ska ställas? Få mer insikt om urval och frekvens för dina undersökningar. Vi går igenom alla delar du behöver och sätter en plan tillsammans med er i hur resultatet från undersökningen ska hanteras.

Konsulttjänst

Prioriterings- och kundlöftesworkshop

Baserat på resultatet från din kundundersökning faciliterar vi en workshop för att sätta tydliga mål och prioriteringar på kort och lång sikt som ska stötta din organisation i att utveckla kundrelationsarbetet.

Konsulttjänst

Customer Experience Management Program

CEM programmet innehåller både utbildning, praktiska exempel samt erfarenhetsutbyte med övriga deltagare. Vi går igenom 6 block (Mäta, analysera, agera, involvera, engagera och utveckla) anpassat efter gruppens nuläge och mognadsgrad.

Konsulttjänst

Design- och kundreseworkshop

Brilliants design- och kundreseworkshop erbjuds till dig som har behov att få en bred insikt om hur olika kundgrupper upplever er. Få hjälp med att designa rätt kundrelationsarbete, hitta rätt mätpunkter och skapa ett gemensamt ramverk för att agera på kundfeedback.

Konsulttjänst

BLS onboarding/ Inspirationsworkshop

Sätt upp rätt struktur för ditt lojalitetssystem (BLS) och sätt rutiner för att stänga feedbackloopen mot kund. Utbildningen innehåller grundläggande teori i NPS, kundnöjdhet och vad som driver det samt tips och erfarenhetsutbyte i samtal med kund.

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev