Train-the-trainer

Bli organisationens go-to-person när det gäller framgångsrikt arbete kring er medarbetarundersökning.

Bli den interna experten och hjälp övrig organisation att nå full effekt

HR har ofta en nyckelroll i arbetet att skapa ett arbetssätt som tar hela bolaget mot samma mål. Vi hjälper er att använda medarbetarundersökningens resultat som ett verktyg i er vidare utveckling. Utbildningen förbereder och rustar HR i att agera stöd för chefer och ledningen, i rollen ingår bland annat att kunna svara på frågor från organisationen och att tillsammans med chefen facilitera gruppmöten.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Effekter av att arbeta med resultatet
  • HR:s roll och förutsättningar
  • Fokusprocessen – en metod för att driva utveckling
  • Beteenden skapar resultat – beteendepsykologi
  • Rollen som facilitator
  • Uppföljning – driva hållbar effekt

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev