Brilliant Customer Experience Management

Få en helhetsbild genom att mäta olika delar av kundresan och kundens upplevelse av företaget som helhet. Detta genererar insikter kring vilka delar och processer av verksamheten som kan utvecklas för att ge era kunder en ännu bättre upplevelse. I verktyget kan du enkelt visualisera resultatet med funktioner som ger dig stöd för att öka kundernas lojalitet, som i sin tur påverkar er omsättning och lönsamhet.

Brilliant Customer Experience Management

Vår process i 3 steg: Mäta, analysera och agera

Vårt verktyg ger möjligheten att mäta allt från olika touchpoints i er kundresa till mer övergripande kundundersökningar för att fånga in helhetsbilden av kundupplevelsen. Detta skapar en djupare insikt kring hur ni kan förbättra t.ex. ett köpflöde, leveransprocess eller användning av en produkt eller tjänst. Med data baserat på kundens upplevelse möjliggörs beslutsunderlag som engagerar hela organisationen i ert förbättringsarbete. Brilliants kompetens och erfarenhet i kombination med vår teknik gör att vi kan hjälpa er komma igång med ert Customer Experience Management-program. Vi är med er på vägen när ni behöver det och tillsammans når vi resultat som ökat kundfokus, minskad churn, starkare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Steg 1: Mäta

Ställ rätt frågor vid rätt tillfälle

Verktyget ger er de rätta insikterna genom enkla och tydliga rollbaserade dashboards i kombination med en Closed Loop Feedback-process som ger stöd i att följa upp resultaten. Detta möjliggör att just era kunder får den bästa kundupplevelsen och fortsätter vara lojala. För att få maximal nytta av era kundundersökningar så kan vi även erbjuda en kundreseworkshop, där vi mappar relevanta mätningar mot er kundresa tillsammans med er. Oavsett vilken kanal som kundresan rör sig i kan vi samla in insikter som driver ert förbättringsarbete.

Vanliga mätningar:

  • Touchpointmäntingar – t.ex. köpflöde, leveransprocess, produkt, utbildningstillfälle
  • Relationsmätningar – kundundersökningar som ger en helhetsbild av kundupplevelsen oavsett om kunden varit i kontakt med er eller inte

Steg 2: Analysera

Analysera rätt typ av data

I vår lösning kan du på ett enkelt och lättillgängligt sätt analysera resultatet – i realtid. Se resultat på individ, avdelnings- och organisationsnivå och följ utvecklingen över tid för att få insikter om vad som faktiskt påverkar kundens upplevelse. Designen anpassas för att rätt kunder ska få rätt frågor och rätt personer i er organisation ska få rapporter och insikter för just deras ansvarsområde.

Steg 3: Agera

Rätt åtgärder skapar önskad effekt

Att mäta och analysera är viktigt för att samla in fakta och för att förstå samband. Men när man väl har fakta på bordet är det dags att börja agera. Det är först när man förändrar beteenden inom en organisation som man uppnår önskad effekt. Vi vägleder er utifrån ert resultat med vår specialistkompetens för att få en komplett bild av kundupplevelsen och att ni kan engagera er organisation. För att underlätta dessa processer och arbetssätt finns även vårt CEM-program och Brilliant Loyalty System som tillval.

 

  • Use Brilliant Data

 

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev