Brilliant Customer Experience Management

Lösningen Brilliant Customer Experience Management erbjuder NPX, ett verktyg framtaget av Nice Satmetrix, grundarna av Net Promoter Score tillsammans med Bain & Co. I verktyget kan du visualisera hela kundresan och få stöd i att utveckla kundupplevelsen, så att ni kan öka er omsättning och lönsamhet.

Brilliant Customer Experience Management

Vår process i 3 steg: Mäta, analysera och agera

Lösningen ger dig ett verktyg som ger dig full överblick av hela kundupplevelsen såväl som insikter i varje del av kundresan. Verktyget hjälper dig att driva det förändringsarbete som krävs för att ge er konkurrensfördelar på marknaden. Lösningen är fullt ut ”self service” och stödjer dig i att få överblick samt engagerar hela organisation i ert förbättringsarbete. Brilliants kompetens och erfarenhet i kombination med teknik hjälper er igång med ert CEM-program. Vi är med er på vägen när ni behöver det och tillsammans når vi resultat som ökat kundfokus, minskad churn, starkare tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Steg 1: Mäta

Rätt kompetens och verktyg för ert CEM-program

När ni har bestämt er för att utveckla kundupplevelsen, så är Brilliant Customer Experience Management det rätta valet. Verktyget ger er de rätta insikterna genom enkla och tydliga rollbaserade dashboards i kombination med en Closed Loop Feedback-process som ger stöd i att följa upp resultaten. Detta möjliggör att just era kunder får den bästa kundupplevelsen och fortsätter vara lojala.

Så här hjälper vi er att komma igång:

  • Vi genomför Customer Journey Mapping och tar fram en design för programmet tillsammans med er. Oavsett vilken kanal som kundresan rör sig i kan vi samla in insikter som driver ert förbättringsarbete.
  • Vi anpassar verktyget efter era processer och den kunddata som ni har för att minimera administration.

Steg 2: Analysera

Analysera rätt typ av data

I vår lösning kan du på ett enkelt och lättillgängligt sätt analysera resultatet – i realtid. Se resultat på individ, avdelnings- och organisationsnivå och följ utvecklingen över tid för att få insikter om vad som faktiskt påverkar kundens upplevelse. Designen anpassas för att rätt kunder ska få rätt frågor och rätt personer i er organisation ska få rapporter och insikter för just deras ansvarsområde.

Steg 3: Agera

Bygg en kundcentrerad kultur

Verktyget ger er ett strukturerat arbetssätt som leder till förändring. Tillsammans säkerställer vi att ni får förutsättningar att få en komplett bild av kundupplevelsen och att ni kan engagera er organisation.

  • Vi anpassar hela Closed Loop Feedback-processen så att ni kan börja agera på de kundupplevelser som era kunder har och bygga en kundcentrerad kultur.
  • Vi utbildar ägare av CEM-programmet, onboardar cheferna och andra intressenter, så att organisationen kan börja agera och driva förbättringar.
  • Vi hjälper er med strategiska analyser och workshops så att ni kan planera stegen för utveckling av ert CEM-program.

Upptäck våra funktioner

Kundundersökningsvyn

  1. Följ och jämför kundresan
  2. Enkel styrkeanalys för ökat NPS
  3. Textanalys integrerat i NPX

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev