Blogg

Värderingsstyrt ledarskap ger resultat

Av

Självledarskap i praktiken

Värderingsstyrt ledarskap ger resultat för tillväxtföretag

Wise Group är ett tillväxtföretag. Ett tillväxtföretag växer. När ett företag växer ställs andra krav på ledarskapet. Det traditionella chefskapet duger inte i ett tjänsteföretag som växer och vars medarbetare både är och vill vara självständiga och innovativa.

I en liten organisation med en stark och engagerad grundare och entreprenör i spetsen är det ganska enkelt att skapa och upprätthålla en kultur. Alla ser chefen och hur hon eller han beter sig och alla litar på sin känsla och det är bara att köra på.

När organisationer växer så anställs fler personer, som anställer fler, som i sin tur anställer fler. Flera ska fatta beslut utifrån vad bolaget har för verksamhet och mål. En lösning många då tar till, när komplexiteten i företaget ökar, är att öka antalet regler och processbeskrivningar. Utmaningen med fler regler, processbeskrivningar och policy är att de inte direkt skapar framåtdrift. De skapar en kontrollorganisation och till sist blir företaget en jätte på lerfötter.

Så detaljstyrningen måste lämnas därhän, till förmån för andra styrformer. Att leda via värderingar handlar just om detta. En organisations värderingar och kultur tydliggör hur man bör vara och bete sig på jobbet, i stort och smått. Det kräver mindre uppföljning. Och ger mer självgående och kreativa medarbetare. Kombinerar man detta med en lysande vision, tydliga mål och ett större ”why” så minskar behovet av regler radikalt samtidigt som drivet ökar.

Det sägs ofta att kultur och värderingar sitter i väggarna. Men det gör det inte. Det sitter inte i ryggmärgen heller. Inte förrän en medarbetare har sett ett beteende eller symbolhandlingar tillräckligt många gånger. De beteenden som är önskvärda i en organisation behöver alla lära sig och förhoppningsvis blir de naturliga med tiden. Och ser man det ur ett ledarskapsperspektiv – när ledare är tydliga med vilka beteenden som är önskvärda kommer alla andra att förstå vad de ska göra och hur de ska göra det. Genom den tydligheten skapar vi oss själva en enklare vardag.

Det viktigaste av allt är att alla ledare, formella som informella, visar vägen, att vi vet vad som gäller och att vi föregår med gott exempel. Även om en ledare har enorm tillit till sina medarbetare, så är det precis som med barn – de gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Rätt naturligt. Med en tydlighet i beteenden, attityd och symbolhandlingar slipper vi bygga byråkratiska system, regler och policys. Istället vet alla kollegor intuitivt hur man ska bete sig för att det ska gå bra.

Det handlar om ”hur vi ska få våra medarbetare att fatta vettiga beslut utan att fråga en chef först” men även ”hur skapar vi en miljö som är rolig att arbeta i, där man vill och vågar ta egna initiativ”.

Det är vad värderingsstyrt ledarskap handlar om. Och min tro är att det är den typen av ledarskap som krävs i ett tjänsteföretag, där man når försprång genom människor och där självständighet, kreativitet och grit är avgörande.

Värderingsstyrt ledarskap ger resultat och kommer driva utveckling och effekt i teamen och i organisationen. Kontakta oss så ska vi berätta hur vi kan hjälpa er.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev