Blogg Change Management

Intervju med Ulrica Hedman, VD Länsförsäkringar Uppsala

Av

Martina Severinsson HR-chef (t.v i bild) och Ulrica Hedman, VD (t.h i bild) på Länsförsäkringar Uppsala kan i år stoltsera med två utmärkelser i Brilliant Awards Employee Experience. De kammade hem första platsen i kategori Årets Arbetsgivare bland tjänsteorganisationer samt en fin tredje plats i kategori Årets förändringsresa, dvs de organisationer som lyckats med störst förändring i sin medarbetarupplevelse mellan 2019 – 2020. Vi har ställt ett par frågor till VD Ulrica Hedman;

Ni är en av topp tre organisationer som lyckats allra bäst med att höja engagemanget i organisationen från 2019 till 2020, vad tror ni det beror på?

Jag tror att vi människor vill känna mål och mening med det vi gör, vi vill se att det vi gör varje dag bidrar till en större helhet och att vi ingår i ett sammanhang. Om du köper in dig på det målet, ja, då ger det energi och lust att bidra. Vi jobbar därför konsekvent med att berätta vår story för våra medarbetare, berätta vart vi ska och varför. Vi återkommer ständigt till vår vision ”Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar”, vår strategiska inriktning och våra värderingar. Tydliga affärsmål på helheten, som sedan bryts ned i mål för varje grupp och för varje medarbetare är också viktiga hörnstenar för engagemang. Känner du till vår Färdplan och hur du kan bidra till den är ju en frågeställning i medarbetarenkäten och glädjande nog får vi höga poäng på den.

Har du ett konkret exempel på någon effekt som ni sett av den positiva förflyttningen i ert engagemang?

Förutom våra mål om att vara en attraktiv arbetsplats, mäter vi ju också kundnöjdheten. Även här får vi höga poäng och det är naturligtvis särskilt roligt för ett kundägt bolag!

Hur mycket har ni medvetet satsat på att stärka era arbetsgrupper?

Vision, värderingar, ledarskap och medarbetarskap är förutom affärmålen en självklar del i vår affärsplanering, i det ”årshjul” vi arbetar efter. Vi har en tät dialog med alla våra chefer som kontinuerligt får stöd från HR med att arbeta med utvecklingsområden som kommer fram i medarbetarenkäten. Vi strävar efter ett coachande ledarskap där mål och förväntningar är tydliga, men där det också finns både utrymme och förväntan på medarbetarnas egna ansvar för både sin prestation och sin hälsa.

Vi målsätter och mäter både ”vad” och ”hur”, dvs alla medarbetare har både mål kring affären, men också kring hälsa och hur man lever upp till våra värderingar både i kundmöten och i möten med kollegor. ”Mjuka värden”, benämns det ibland. Men för mig är det hårdvara. Det är ingen kosmetika vid sidan om affärsverksamheten. Att vi alla delar företagets vision och arbetar utifrån samma värdegrund är en förutsättning för att vi ska nå våra tillväxtmål. Vi kan organisera oss i matris eller funktion och följa upp resultat på både längden och bredden – det spelar ingen roll om vi inte brinner för samma sak och kännetecknas av samma värderingar. Till syvende och sist är ju det avgörande för hur våra kunder upplever oss

Har ledarna fått särskilt stöd under pandemin?

Förutom våra regelbundna chefsmöten har vi också infört ett ”Ledarforum”, där vi just nu fokuserar mycket på att öka förståelsen och kunskap om hur distansarbete kan påverka människor, vi dela utmaningar, möjligheter och goda exempel på hur vi kan upprätt hålla både högt engagemang och hög leverans.

När det gäller uppföljning, på vilket sätt följer era ledare upp med individer och med grupper?

Alla medarbetare har månadssamtal med sin chef där vi tillsammans pratar om både hälsa och hur var och en ligger till mot målen. SMARTA mål, tydlig förväntanbild, coachande ledarskap och självklart en hög nivå av självledarskap hos var och en är målet.

Förutom positiv feedback och att få uppmärksamhet för bra insatser är möjlighet att delta i utvecklingsprojekt, ta del av fortbildning och till syvende och sist en bra löneutveckling några konsekvenser om en medarbetare lever upp till och till och med överträffar sina mål.Vi utser också ”Årets medarbetare” i olika kategorier som bygger på våra värderingar. Här kan medarbetare nominera kollegor och detta är mycket uppskattat.

Dina tre bästa tips på hur ni jobbar med att bevara och upprätthålla engagemanget under rådande pandemi?

Närvaro i det lilla

Utöver en tydlig rytm för internkommunikation, försök lägga in korta avstämningar med hela gruppen eller individuellt där fokus är relation – småprat, helt enkelt!

Tydlighet

Tydlighet i förväntan och tydlig uppföljning är ännu viktigare när vi jobbar på distans. Här upplever jag att vi ibland är lite för försiktiga, men jag tror att medarbetarna mår bättre och jobbar bättre när förutsättningarna är tydliga

Medskapande

Glöm inte att engagemanget är allas ansvar. Du som ledare behöver inte göra allt själv – lita på ditt team och lämna över stafettpinnen! Det är vuxna människor vi jobbar med.. kanske ”curlar” vi chefer lite för mycket ibland. Delegera att leda mötena! Delegera att hitta på teamaktiviteter vare sig de handlar om arbete eller teamkänsla!

Stort tack Ulrica och lycka till med att fortsätta jobba så fint med det interna klimatet!

Vill du veta mer om hur er organisation kan vara med i Brilliant Awards och vara en av de organisationer som hyllas för era insatser – hör av dig till hello@brilliantfuture.se

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev