Blogg Ledarskap

Topp 3 framgångsrika ledaregenskaper

Av

För en tid sedan kunde vi på Brilliant avslöja att var femte chef inte riktigt håller måttet. Vi grundar den här studien i data från över 250 000 svar i medarbetarundersökningar genomförda i vår plattform.

Självklart kan man välja att tolka data på olika sätt, men faktum kvarstår att var femte medarbetare behöver något mer från sin chef. De här medarbetarna har använt en undersökning för att visa att det finns rum för chefen att utvecklas, något som kanske chefen inte hade koll på tidigare. Våra mätningar är ett bra sätt att ta fram data att utgå ifrån när ett team diskuterar vad man har för behov för att kunna utvecklas.

Men det är just diskussionerna och arbetet med resultaten som driver utvecklingen, inte själva undersökningen. Mellan mätningarna stöttar vi på Brilliant löpande chefer, grupper och hela organisationer att ta sig mot nya mål. Det är i det arbetet magin uppstår.

I vår stora databas ser vi flera olika trender just nu kring vad såväl medarbetare som chefer behöver förstärka. Chefer som sitter i ledning behöver exempelvis jobba med kommunikation och förtydliga vart vi som organisation är på väg. Det har blivit allt viktigare under senaste året, delvis som en konsekvens av pandemin och fortsatt distansarbete.

Vi som medarbetare nöjer oss inte längre med en fluffig väg framåt utan kräver en krispig tydlighet, hela vägen från övergripande bolagsmål till teamet och ner på individnivå; vad är förväntan på mig som medarbetare och hur bidrar jag till helheten?

När det gäller ledarskapet på gruppnivå, min närmaste chef, ställer medarbetarna fortsatt tydliga krav på att bli involverade i viktiga beslut, men också regelbundna uppföljningar och feedback. Att som chef bjuda in medarbetarna och få dem känna sig involverade ställer stora krav på att chefen känner sig trygg i sitt ledarskap och att chefen är en naturlig del i gruppen, så inte gruppen befinner sig i alltför stort beroende av chefen eller att det pågår några konflikter inom gruppen eller med chefen. Genom involvering får vi en starkare grund att stå på, det blir ett bra sätt att lyssna och använda varje medarbetares kunskap och erfarenhet.

Vidare när det gäller regelbunden uppföljning och feedback är det naturligtvis svårt att få det att fungera om inte målen är tydliga. Börja alltid med att tydliggöra hela målkedjan (individ-grupp-organisation) och involvera medarbetaren i den dialogen, då blir det lättare för båda parter att ha samsyn och köpa in på vart vi är på väg och hur vi ska ta oss dit.

Jobba sedan med regelbundenhet. Se till att få till en öppen dialog, helst genom fysiska möten. Varva gruppmöten med individuella avstämningar, och se till så att dialogen verkligen går i båda riktningarna. Våga lyssna, men också att ställa krav, i båda riktningarna. För hur ska du lyckas som chef och du inte lyssnar och på så sätt får veta medarbetarnas behov? Medarbetare som inte tydliggör sina behov kanske kräver fler avstämningar, ni kanske gemensamt behöver jobba upp en trygghet så att medarbetaren vågar ställa krav? Dialogen mellan er är en kanal som måste hållas öppen för att ni båda ska utvecklas. Det kommer inte alltid av sig självt men blir magi när man väl får det att fungera. Att underhålla den öppna kanalen är en investering värd varenda ansträngning.

Så, topp 3 viktiga ledaregenskaper att slipa på som chef:

  • Involvering
  • Uppföljning
  • Feedback/Dialog

Med medarbetare som känner sig trygga och utvecklas blir det också lättare att leda. Trygga ledare kan enklare ta sig från bra till briljanta och med det ser vi att engagemanget i gruppen också förstärks. Lyckas du som chef slipa på dina ledaregenskaper och bli en utmärkt chef, då kommer också dina medarbetare i större utsträckning rekommendera er som arbetsgivare.

Just nu, med en stor rörlighet på arbetsmarknaden, är detta mycket viktigt. Hur ska ni annars lyckas hålla kvar era nyckelkompetenser och dessutom attrahera nya individer som kan vara med och leverera mot era övergripande mål?

Vi på Brilliant berättar gärna mer om hur du som chef kan slipa på dina ledaregenskaper och bädda för ett framgångsrikt 2023 där du skapar förutsättningar för både dig och din grupp att utvecklas mot nya mål. Med vår digitala plattform får du insikter att direkt agera på. Läs mer om vårt utbud för ledarskapsutveckling här. 

Läs även vårt blogginlägg om ledarskapsindex här.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev