Blogg

Ledarskapets påverkan på organisationens engagemang

Av

Vår data visar gång på gång att engagerade medarbetare kan vara direkt avgörande för organisationens nivå på framgång. Men hur stor påverkan har chefen på medarbetarnas engagemang? Och vad kostar ett svagt ledarskap?

I vår sambandsanalys som baseras på hela 24 500 chefer och arbetsgrupper har vi mätt ledarskapets kvalitet med vårt ledarskapsindex, LSI. Engagemangsmatrisen nedan kategoriserar medarbetare i en av fem deskriptiva kategorier: engagerad (mörkgrön), nöjd (ljusgrön), ofokuserad (gul), passagerare (blå) och uttråkad (röd).

Vår data är tydlig, skillnaden mellan en enligt Brilliants ledarskapsindex ”utmärkt” chef och en ”svag” chef ger stora utslag på organisationens engagemang och det i sin tur är starkt sammankopplat med organisationens lönsamhet.

25% av cheferna i studien kategoriseras som utmärkta. Grupper med utmärkta chefer har hela 73% engagerade medarbetare samtidigt som de har 0 % uttråkade. Medan grupper med svaga chefer har anmärkningsvärda 0 % engagerade och 37 % uttråkade. Siffrorna talar för sig själv – och frågan man som organisation bör ställa sig är hur det ser ut hos oss?

Det låga engagemanget visar sig nämligen ge utslag på sista raden. Vår data visar vidare hur lönsamheten skiljer sig åt i organisationer där man har lågt respektive högt engagemang.

Med insikter som ovan blir vikten av tydlighet, feedback och att känna respekt från chefen samt ett resultat från en medarbetarsökning av stort värde. Man kan med rätt hjälp snabbt och effektivt identifiera rätt verktyg och nycklar för att utveckla ledaren och gruppen på ett sätt som även förbättrar organisationens resultat.

Vill du veta mer om hur bolagets lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas syn på ledarskapet kan du ladda ner vårt Whitepaper om just det ämnet. Där delar Anna Strandqvist Eriksson, organisationsutvecklare hos Brilliant med sig av många handfasta råd och erfarenheter kring hur och vad man ska tänka på som ledare för att stärka sitt ledarskap.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev