Blogg Okategoriserad

Obalans i arbete och fritid är dåligt – både för medarbetare och arbetsgivare

Av

Obalans i arbete och fritid

Att tala om balans mellan arbete och fritid är enkelt – men att hitta denna balans i det verkliga livet är en stor utmaning. Samtidigt är en fungerande balans oerhört viktig. Att ha en obalans i arbete och fritid gör att människor känner sig mer stressade både på arbetet och utanför arbetet. Personer som saknar balans mellan arbete och privatliv upplever fler familjekonflikter, har mer problem i sina personliga relationer, och har mer fysiska och psykiska hälsoproblem. På jobbet minskar engagemang, kreativitet och produktivitet  samtidigt som personalomsättning ökar. Självklart är en sådan obalans dåligt, både för medarbetare och för arbetsgivare.

Så, hur bra (eller dåligt) är vi på att balansera vårt arbete och vårt privatliv? När jag analyserade Brilliants databas hittade jag några intressanta resultat:

  • 28% säger att de har en bra balans mellan arbete och fritid. Men låt oss titta på den andra sidan av detta som har en obalans i arbete och fritid: 72%  är inte helt nöjda med balansen mellan arbete och privatliv. Det är mycket – särskilt när vi tänker på de negativa konsekvenserna av en sådan obalans (se ovan).
  • Kvinnor tycks ha en något bättre balans än män (29% av kvinnor och 26% av män säger att de har en bra balans). Jag tror att detta kan bero på att fler kvinnor än män arbetar deltid, men också på att kvinnor har ett större socialt nätverk utanför arbetet medan män har mer av sitt nätverk på arbetet. Dessutom har kvinnor andra typer av arbeten än män (till exempel är färre kvinnor chefer). Men det är också möjligt att kvinnor svarar olika på frågan än män.
  • En stereotyp av chefer är att de har en dålig balans mellan arbete och fritid. Tyvärr verkar det vara sant (23% av cheferna upplever att de har en bra balans, jämfört med 28% av icke-chefer). Detta är kanske inte så konstigt – men ändå oroande med tanke på att de negativa konsekvenserna av en obalans påverkar alla, oberoende av funktion.
  • De som har en bra balans mellan arbete och fritid är också mer engagerade i sitt arbete – till exempel har de mer energi och har det roligare på jobbet. En bra balans mellan arbete och privatliv är alltså bra för medarbetares engagemang.

Allt detta tyder på att balansen mellan arbete och privatliv måste förbättras. Men hur detta förverkligas? Och: vems ansvar är det?

Ett snabbt svar är kanske: ”Det är medarbetarna som ansvarar för sitt privatliv och därmed också för en balans mellan arbete och fritid.” Men det är helt klart också ett viktigt ledningsansvar att skapa förutsättningar för en fungerande balans. Till exempel kan ledningen skapa flexibilitet vad gäller arbetstider och arbetsplatsen, begränsa arbetstider, och skapa en kultur som främjar en balans mellan arbete och privatliv, till exempel genom att begränsa arbete efter vanlig arbetstid eller på helgen.

Har ni många som är stressade i organisationen är det bra att göra en mätning så ni kan hantera grupperna med mest stress och motverka obalans i arbete och fritid. Kontakta oss så ska vi berätta mer hur vi kan hjälpa er.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev