Blogg

Effektivitet har gått före small talk

Av

|

Marie Herlitz är Head of Organizational  Development på  Brilliant och har en lång erfarenhet av att coacha och utveckla ledare på både ett strategiskt men också operativt plan. Det Marie inte kan om ledarskap är inte värt att veta – men att veta är inte lika lätt att göra, med åren växer inte bara erfarenheten utan även ödmjukheten.

Brilliants Data visar tydligt ett förhöjt engagemang bestående av en ökad tydlighet och en ökad energi under Corona (mars-juni 2020). Tydlighet ökar i vikt i samband med energi och det är intressant att de psykosociala frågeställningarna OSI (Organisatorisk och social arbetsmiljöindex ) har minskat i vikt i samband med energi. Det betyder att OSI har fått ett svagare samband med energi jämfört med perioden före pandemin.

I min dagliga kontakt med ledningsgrupper är en av deras vanligaste frågor nu i höst vad vi kan se för mönster hos andra organisationer? Att tydlighet har ökat är just ett sådant mönster.

Vad kan då vara orsakerna att tydligheten har ökat så markant?

En anledning jag ofta hör av ledningsgrupper är att de har blivit tvungna att skala av och tydligt fokusera på det man känt till, dvs uppdrag och mål, och de har varit duktiga på att kommunicera kring det. Brilliant Data visar att tydligheten gick ner i mars, då hörde jag också kommentarer av de VDar jag var i kontakt med att ”jag får olika information av olika människor, det är omöjligt att förstå var vi är på väg”. Det var väldigt svårt att förstå situationen i mars och fokus låg i att försöka vara tydlig där man kunde. I april ser vi att tydligheten ökar markant för att hålla i sig i maj men sedan dippa i juni.

Vi ser ofta lägre resultat i Juni och en tolkning av datan är att det är en intensiv period innan sommaren där de flesta snart vill vara lediga men resultaten i april och maj tyder på att organisationer lyckades kommunicera tydligt kring mål, kring det man kunde veta och hur alla kunde bidra till att nå mål.

De digitala verktygen verkar också ha förenklat kommunikationen. Många vittnar om en mer konkret och fokuserad kommunikation med sakliga frågeställningar och mycket data. Effektivt och faktabaserat men kan det ske på bekostnad av de emotionella, EQ?

Det emotionella, att bibehålla engagemang fast vi jobbar hemifrån, att hitta nya sätt att få till socialisering är nu ”snackisar” för många ledningsgrupper och tankar kring om extroverta individer lider mer än introverta av distansarbete förekommer. Att EQ är oerhört viktigt och att det är viktigt framåt är tydligt. För effektivitet har fått gå före ”small talk” och vi möts inte längre vid kaffemaskinen, så behovet att fylla på energi via sociala kontakter och mer EQ-drivna frågor gissas nu bli än mer viktiga. Det är en känd sanning att AI ännu inte kunnat ersätta EQ så det låter i mina öron som en rimlig gissning att människor än mer kommer att behöva hitta nya sätt att socialisera för att få behoven av att bli sedd och bekräftad, bygga relation och känna att man tillhör en flock tillgodosedda.

Om vi tittar på energifrågorna – om man är motiverad, inspirerad och stolt osv visar Brilliants Data att den parametern gjort en positiv utveckling under våren men mer linjärt och energin ligger mycket högre än 2019.  Även här en dipp i juni, troligen av samma skäl – man vill ha semester snart!

När jag varit ute nu i höst och diskuterat dessa resultat med olika ledningsgrupper så hör jag lite olika tankar kring varför. En tanke är att vi är mer tacksamma över att ha ett jobb, i ljuset av Corona och allt som det ställt till med, blir vi mer medvetna och tacksamma över det som är bra. En annan tanke är att tydligheten faktiskt driver energi. Det blir enklare att se om man gör ett bra jobb och i det ökar känslan av motivation och inspiration osv. Vår senaste analys att tydlighet ökar i vikt i samband med energi stärker denna tanke.

Vad ser vi mer?

Vi ser också att medarbetares stress har gått ner och de psykosociala indexen har förbättrats. Respekt, stress, samarbete och ledarskap (framför allt involvering i beslutsfattandet) går upp.

Förutom för chefer, de har fått en svårare vardag med digitalt ledarskap, med fler möten, att översätta ledningars kommunikation till konkreta exempel. Arbetsgivaransvaret sträcker sig ända hem så chefer har fått leda digitalt men i frågor som är riktigt svåra att leda när man inte ses varje dag, tex psykisk ohälsa, kanske missbruk och andra dåliga förutsättningar som hem kan bidra med.

Vad behöver vi göra framåt?

Ett stort fokus kommer ligga på chefer, att de ska få ladda om, fylla på med energi och få verktyg och kunskap att leda i det nya normala. Det behövs fler verktyg i digitalt ledarskap men också i hållbart ledarskap. Brilliant har tagit fram en utbildning i Hållbart ledarskap då frågan dykt upp av flertalet kunder och vi hör att behovet av att diskutera igenom dessa frågor är stort. Här kan du anmäla dig.

Ledningsgrupper sitter nu och funderar på vad som gått bra, vad de ska ta med sig och fortsätta göra (framgångsbeteenden) men också på hur det kommer bli och vad kommer hända nu? Det kommer nog inte bli likadant som i våras så hur kan man rigga för det nya normala när man inte vet vad det är?

Att ge råd om något vi inte vet är att sticka ut hakan lite långt men några punkter känns ändå rimliga att fokusera på framåt:

  • Att fortsätta kommunicera tydligt och gärna med vision, vart organisationen är på väg, hur organisationen möter omvärlden kommer att vara ännu viktigare framåt. Det bygger hopp och en känsla av tro på framtiden vilket är viktigt för oss alla.
  • Stolthet har hög korrelation till eNPS och om era medarbetare är ambassadörer för organisationen. Ta reda på vad medarbetarna behöver för att kunna känna stolthet.
  • Tydliggör det vi själva kan påverka – mål, aktiviteter, planera och följa upp – fira segrar. Det skapar trygghet, det blir greppbart, det skapar framgång.
  • Ha ögonen på frågor om att bibehålla engagemang hemifrån samt att kunna bidra effektivt till organisationens mål. Dessa frågor ställer vi i Brilliants Remoteindex. De visar hur medarbetarna känner nu när de jobbat på distans ett tag – därifrån fundera på nästa steg för att möta behoven.
  • Ta hand om era chefer – om de känner större stress och minskat engagemang så kommer det att påverka medarbetarna. Se till att utbilda, stötta och inspirera era ledare så att de orkar leda er mot er framtid!

Till slut kommer eNPSen bli viktig framgångsfaktor – mer fakta om detta återkommer jag med i nästa blogg. Här har vi också ny spännande Brilliant Data – så en cliff hanger får avsluta för denna gång!

 

Brilliants Data i graferna ovan baseras på 200.000 unika svar.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev