Blogg

De vanligaste drivkrafterna hos engagerade medarbetare

Av

Vilka är drivkrafterna hos engagerade medarbetare, de så kallade ambassadörerna? Finns det någon gemensam nämnare? För att ta reda på svaren har vi analyserat cirka 15 000 fritextsvar kopplade till måttet employee Net Promoter Score, eNPS, som består av en enda fråga ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare som arbetsplats till en vän?”.

Enligt fritextanalysen visar sig ambassadörerna generellt vara väldigt positivt inställda till sin arbetsplats och arbetsgivare. Det man kan konstatera är att ambassadörer har en grundtrygghet i relationen med sin arbetsgivare och man fokuserar därmed framförallt på kulturen och företagets riktning snarare än relationen med t.ex. sin chef. I hela 47% av alla fritextsvar från ambassadörerna nämns ord av mycket positiv karaktär- oftast kopplat till företagets värderingar, kultur och atmosfär.

Här är de fem vanligaste områdena som ambassadörerna skriver om:

  • Utvecklingsmöjligheter
  • Kollegor
  • Värderingar/kultur/atmosfär
  • Trygghet/stabilitet/tillit
  • Chefen

Läs mer om vad ambassadörerna och kritikerna säger och hur det påverkar organisationen här:”Hur får du dina medarbetare att vilja stanna kvar?”. Du kan också läsa bloggen 3 steg till att identifiera drivkrafter hos ambassadörer vs. kritiker som identifierar hur du kan jobba med fritextanalyser för att nå större insikt i hur medarbetarna mår och hur de därmed även kan förväntas prestera.

Analysen baseras på de medarbetarundersökningar Netsurvey genomförde under 2016 fram till augusti 2017 på svenska. För att få en nyanserad bild av hur anställda ser på sin arbetssituation är analysen gjord oberoende av bransch.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev