Blogg

3 steg till att identifiera drivkrafter hos ambassadörer och kritiker

Av

Drivkrafterna och påverkansfaktorerna skiljer sig radikalt mellan personer som är nöjda med sin arbetssituation och de som är missnöjda. Att ha koll på vilka ambassadörerna och kritikerna är – och inte minst vad som driver dem – är en central pusselbit för att lyckas säkerställa en välmående organisation med engagerade medarbetare som vill stanna kvar. Men hur identifierar man dessa faktorer?

1. Identifiera ambassadörerna och kritikerna

Identifiera organisationens ambassadörer och kritiker genom att mäta employee Net Promoter Score, eNPS. Det innebär att man som arbetsgivare snabbt och enkelt får ett värde på hur organisationen mår just nu. Visar värdet sig vara högt har man all anledning att tolka det som att organisationen just nu mår ganska bra och får man ett lågt värde kan man anta motsatsen. Ambassadörerna är de personer som har svarat 9 eller 10 på eNPS-frågan vilket betyder att de med största sannolikhet skulle rekommendera sin arbetsplats till en vän – bättre betyg än så kan en arbetsgivare inte få. Kritikerna är de som svarat 0-6 på eNPS-frågan, vilket är ett mindre bra betyg till arbetsgivaren.

2. Ta reda på vad ambassadörerna och kritikerna säger

Men vad är det som är positivt, eller i kritikernas fall negativt? Finns det till exempel ett missnöje kring ledarskapet eller är det just ledarskapet som faktiskt funkar? Dessa parametrar är oerhört viktiga för organisationen att identifiera. Utan den här kunskapen blir det svårt att säkerställa och utveckla det som skapar engagerade medarbetare – och att vända missnöjet hos kritikerna. Genom att ställa en öppen fråga (frågan anpassas beroende på om man är ambassadör: ”Vad är det som gör [företaget] till en bra arbetsgivare?” eller kritiker: ”Hur skulle [företaget] kunna förbättras som arbetsgivare?”) i anslutning till eNPS-frågan, har medarbetarna möjligheten att uttrycka sina åsikter och arbetsgivaren får således ett mer gediget underlag att jobba utifrån.

3. Kartlägg och analysera

Genom att kartlägga och analysera resultatet av eNPS i kombination med fritextsvaren är det möjligt att effektivt och snabbt hitta var i organisationen det finns problem som behöver förändras, men också förstå vad det är ambassadörerna uppskattar och vad organisationen således kan arbeta för att förstärka och göra ännu mer av. Dock är det av stor betydelse hur denna mängd data, som information från fritextsvaren innebär, hanteras – ett avgörande moment för att kunna göra en pricksäker och tillförlitlig analys.
Genom att arbeta med ett AI-baserat verktyg för avancerade fritextanalyser, som klustrar kommentarerna i olika teman samtidigt som de kopplas samman med sentiment så som t.ex. lycka, ilska eller stolthet – kan man på djupet förstå vad medarbetarna tänker och tycker.

Man behöver alltså inte ställa 100 frågor i en medarbetarundersökning för att få ut vad det är som skaver och var i organisationen det sker. Istället ställer du en fråga och låter medarbetarna själva tala om vad de tänker.

Läs mer om vad ambassadörerna och kritikerna säger och tycker här: Hur får du dina medarbetare att vilja stanna kvar.

Dela inlägget

Use Brilliant Data

We give you data-driven actionable human insights, about the people that matter to you, so you can make decisions that improve your business.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Vad är du intresserad av?