Blogg

Att arbeta med resultatet av en medarbetarundersökning – hur får du till långsiktigt hållbar förändring?

Av

Brilliant Employee

Efter avslutad medarbetarundersökning kliver man in i en intensiv fas av återkopplingsmöten och aktivitetsplanering.  En del har lyckats förbättra sina resultat kraftigt medan andra ligger stabilt på samma nivå år efter år. Vad skiljer dessa företag åt och vad krävs egentligen för att åstadkomma långsiktigt hållbar förändring och förbättring?

Att följa upp resultatet av sin medarbetarundersökning är A och O. Att genomföra en medarbetarundersökning utan plan för hur man tar resultatet vidare är ingen vidare god idé. Att jobba med resultatet bäddar gott för att skapa ett långsiktigt värde.

💡 TIPS – gör en uppföljning av resultatet till en stående punkt på era återkommande möten!

Vår data visar att de grupper som arbetar aktivt med resultatet från sina tidigare medarbetarundersökningar når en positiv ökning i index som engagemang, ledarskap, teameffektivitet och eNPS.

Brilliant effekt av medarbetarundersökning
En vanlig fördom är att enbart stora organisationer genomför medarbetarundersökningar. Den mindre organisationen kanske saknar en renodlad HR-funktion och prioriterar bort den här typen av undersökning. För den mindre organisationen erbjuder vi Brilliant Employee Essential, helt enkelt en produkt framtagen för den mindre organisationen. Det är enkelt att komma igång och en heltäckande lösning för medarbetarundersökningar, priset anpassas efter hur stor organisationen är.

Läs mer om Brilliant Employee Essential 

Fyra konkreta tips till dig som genomför en medarbetarundersökning:

1. Planera ordentligt. Att tydligt definiera de områden som är avgörande för att nå framgång och mäta dem gör medarbetarundersökningen till ett strategiskt verktyg. Då används undersökningsresultaten inte bara av HR, utan av varenda chef i bolaget, som ett besluts- och prioriteringsunderlag för fortsatta satsningar och fortsatt utvecklingsarbete.

2. Håll örat mot rälsen. Framgångsrika företag mäter snabbt, kort, relevant och ofta för att hålla sig ajour med utveckling och trender. Att mäta vartannat år ger för få mätpunkter och mycket hinner hända mellan mätningarna. Det ger utdaterad och gammal information.

3. Agera på resultaten. Prioritera viktiga områden, identifiera avdelningar, grupper och chefer med utmanande resultat och erbjud hjälp.  Vi vet att de chefer som genomgår chefscoachning eller ledarutbildning presterar bättre. Vi ser också att grupper som får hjälp med exempelvis konflikthantering eller att öka sin genomförandeförmåga blir sporrade till att leverera på en helt ny nivå.

4. Fokusera på beteenden. Det är först när vi gör någonting annorlunda som förändring sker. Ta er tid att definiera vilka beteenden ni vill se hos era chefer och medarbetare och vad ni kan göra för att stödja och uppmuntra att dessa beteenden efterlevs.

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev