Whitepaper

STUDIE | Om ledarskap kopplat till lönsamhet

Ta del av vår exklusiva studie som tagits fram i syfte att undersöka hur ledarskap påverkar bolagslönsamheten.

Studien och resultatet baseras på data från 87 företag och baseras på undersökningar där arbetsmiljöfaktorer kopplats till lönsamhet. Alla resultat är baserade på statistiskt signifikanta samband (p < .05). Vi uppmärksammar även några viktiga parametrar att tänka på för att ledarutveckling verkligen ska ge effekt.

Studien inhåller analyser som ger insikter om:

  • Företag med ett bra ledarskap är mer lönsamma året efter
  • Lönsamheten är högre när cheferna ger regelbunden feedback till sina medarbetare
  • Tydliga förväntningar från chefen är viktiga för en effektiv verksamhet
  • Verksamheter med en bra ledning är mer lönsamma

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev