Whitepaper

Rapport: välmående, nöjdhet och engagemang på Sveriges arbetsplatser

Ta del av vår exklusiva rapport med undersökningar och analyser som har tagits fram i syfte att mäta människors välmående, nöjdhet och medarbetarengagemang på Sveriges arbetsplatser. Resultatet är baserat på ett flertal undersökningar och undersökningarna är gjorda bland 200 av Sveriges största företag och organisationer.

Rapporten täcker analyser från ett flertal undersökningar som Brilliant har gjort om:

  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Sjukfrånvaro och stress
  • Medarbetarengagemang

Rapporten innehåller analyser om:

  • Stress
  • Diskriminering
  • Stress och konflikter
  • Kränkande särbehandling
  • Sjukfrånvaro
  • Engagemang

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev