Blogg Ledarskap

Vad är OBM – Organizational Behavior Management

Av

OBM Brilliant

Vad är OBM, ja det är ett begrepp som dyker upp allt oftare.  Det står för Organizational Behavior Management och precis som namnet säger handlar det om beteenden. OBM har sin grund i inlärningspsykologin och förklarar vad som styr människors beteenden. Ibland kallas benämningen också för ”KBT i organisationer”.  Det är framför allt i USA som man bedriver forskning inom OBM. Detta som förhållningssätt kan tillämpas i all typ av förändring och fungerar bra oavsett vilken metod för organisationsutveckling man använder sig av. Många modeller, såsom Six Sigma och Lean, har sin grund i Organizational Behavior Management.

Ständiga förändringar skapar framgång
Gemensamt för i princip alla organisationer är att det pågår ett ständigt förändringsarbete. Det handlar om att anpassa sig till ändrade förutsättningar på marknaden, effektivisera processer och skapa nya innovativa produkter och tjänster. Kort sagt, alla organisationer behöver ha fokus på förändring för att överleva.

Det är i detta perspektiv som arbetssättet blir intressant eftersom vi måste göra något annorlunda för att skapa förändring.

Det är konsekvenserna som styr vårt beteende
Grunden är beteendeanalysen (A-B-C) där man tittar på vad som styr beteenden.
ABC modellen beskriver hur aktiverare påverkar vårt beteende med ungefär 20 %. Exempel på aktiverare kan vara värderingar, marknadsplaner, styrdokument, arbetsbeskrivningar, inspirationsdagar, instruktioner från chef eller kollega etc.

Det som däremot har störst effekt på våra beteenden är konsekvensen, dvs. det som kommer efter beteendet. Man brukar säga att våra beteenden till 80 % styrs av konsekvensen.  Exempel på konsekvenser är uppföljning, feedback, belöning, bestraffning och påminnelser. Konsekvenser som är positiva och ligger nära i tiden har störst effekt på våra beteenden.

Konkret beteendenivå
Ett vanligt problem som vi ofta stöter på är att vi inte är tillräckligt konkreta när vi på våra arbetsplatser diskuterar åtgärder och handlingsplaner för förbättring. Generellt inom organisationer är vi inte vana vid att prata på riktigt konkret beteendenivå utan många gånger bestämmer vi oss för att t ex bli mer kundorienterade eller att vara mer proaktiva. Frågan är då vad man gör i just din organisation när man arbetar kundorienterat eller proaktivt. OBM lär oss vikten av att diskutera väldigt konkreta beteenden.

OBM på Brilliant
Hos Brilliant genomsyras det mesta av våra produkter och efterprocesser av OBM. Ett väldigt konkret exempel är chefscoachning utifrån OBM, där chefen får råd om hur han/hon kan jobba med ett konsekvensstyrt ledarskap.  Vi har också tagit fram en ny uppföljningsprocess efter medarbetarundersökningen, Fokusprocessen, som baserar sig på OBM och som vi tagit fram med Sveriges främste inom OBM, Leif E Andersson.

Om ni vill ha hjälp att börja arbeta med OBM kontakta oss, så berättar vi mer.

Kontakta oss

Dela inlägget

Smart och aktiverande plattform

Vill du veta mer om Brilliant och hur vi kan hjälpa er att stärka era kund- och medarbetarrelationer? Boka en demo med en av våra experter och få värdefulla insikter som är enkla att agera på.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev